"abheben" - Svensk översättning

DE

"abheben" på svenska

DE

abheben [abhebend|abgehoben] {verb}

volume_up
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Davon sind alle Bürger der Euro-Zone betroffen, wenn sie ins Ausland reisen und Geld am Automaten abheben wollen.
Den berör alla medborgare i euroområdet som reser utomlands och som vill ta ut kontanter från en bankomat.
Dabei möchte ich nicht nur auf soziale Netze abheben, sondern auch sagen, daß wir insbesondere für Frauen und auch für Familien Maßnahmen brauchen.
Och jag vill inte bara lyfta fram sociala nätverk, utan jag vill också säga att vi måste vidta åtgärder särskilt för kvinnor och familjer.
Herr Präsident, jetzt bin ich aber beruhigt, denn ich dachte schon, der Lärm rührt daher, dass unsere fliegende Untertasse gerade abhebt.
Ni lugnar mig, herr talman, för med det här ljudet trodde jag att vårt flygande tefat var på väg att lyfta.

Användningsexempel för "abheben" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWenn Ihr Anzeigentitel sich wirklich abheben soll, ziehen Sie das Einbeziehen von Keywords in Betracht.
Om du verkligen vill att rubriken ska sticka ut kan du överväga att ta med sökord.
GermanHerr Präsident, ich möchte auf die meiner Meinung nach korrekte Reaktion der Kommission abheben.
Jag vill betona, herr ordförande, att kommissionen enligt min uppfattning har reagerat på rätt sätt.
GermanHerrn Crowleys Frage betrifft das Abheben von Geld an Geldautomaten.
Frågan från Crowley handlar om uttag från bankomater.
GermanKann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
GermanWenn Ihr Anzeigentitel sich wirklich abheben soll, ziehen Sie das Einbeziehen von Keywords in Betracht.
I vårt annonsexempel borde sökordet "annonsera" locka människor som letar efter sätt att annonsera online.
GermanDavon sind alle Bürger der Euro-Zone betroffen, wenn sie ins Ausland reisen und Geld am Automaten abheben wollen.
Den berör alla medborgare i euroområdet som reser utomlands och som vill ta ut kontanter från en bankomat.
GermanLasst uns ehrlich sein: die meisten von uns - wie viele von Ihnen überprüfen überhaupt ihren Saldo, bevor sie Geld abheben?
Ärligt talat, de flesta av oss -- hur många av er kollar av saldot innan ni gör ett uttag på bankomaten?
GermanDas geschieht jedes Mal, wenn wir mit Kreditkarte einkaufen, den Telefonhörer abheben, E-Mails öffnen oder mit dem Fugzeug fliegen.
Det sker varje gång vi handlar med kreditkort, lyfter telefonluren, öppnar e-post eller ger oss ut och flyger.
German♫ Wir sind bereit zum Abheben!
GermanKönntest du bitte abheben?
GermanDer Kommission ist bekannt, dass für das Abheben von Euro außerhalb des Landes, in dem der Abhebende seinen Wohnsitz hat, andere Gebühren berechnet werden.
Kommissionen känner till att avgifterna för uttag av eurosedlar i euroområdet är olika om uttaget sker i ett annat land.
GermanDiese Angelegenheit entspricht der Vorstellung, dass sich die Europäische Union im Bereich Tierschutz von ihren Konkurrenten abheben sollte.
Detta ärende går ihop med uppfattningen att Europeiska unionen bör särskilja sig från sina konkurrenter på området djurens välbefinnande.
GermanDabei möchte ich nicht nur auf soziale Netze abheben, sondern auch sagen, daß wir insbesondere für Frauen und auch für Familien Maßnahmen brauchen.
Och jag vill inte bara lyfta fram sociala nätverk, utan jag vill också säga att vi måste vidta åtgärder särskilt för kvinnor och familjer.
GermanIch habe realistische, ernst zu nehmende Beispiele angeführt und einen Weg für die Zukunft vorgezeichnet; ich wollte keineswegs in eine Traumwelt abheben.
Jag har pekat på realistiska och seriösa exempel och jag har stakat ut en väg inför framtiden; däremot ville jag inte flyga iväg i utopiernas värld.
GermanDie Tatsache, dass jedenfalls die Verbraucher seit gestern die Vorteile der Währungsunion spüren, wenn sie mit der Karte Geld abheben, ist sehr wichtig.
Det faktum att konsumenterna i varje fall känner fördelarna med valutaunionen jämfört med gårdagen, när de tar ut pengar med hjälp av kortet, är mycket viktigt.
GermanDie Vorschriften, die identische Gebühren für die Benutzung von Zahlungs- oder Bankkarten für das Abheben aus Geldautomaten vorsehen, sind für Touristen leicht verständlich.
Bestämmelserna om identiska avgifter är lätta att förklara för turister som använder ett betalkort eller ett bankkort för uttag från bankomater.
GermanHerr Crowley fragt auch, was die Benutzer von Geldautomaten tun können, wenn sie feststellen, dass ihnen für das Abheben von Geld im Ausland eine andere Gebühr als im Heimatland berechnet wird.
Crowley frågar också vad bankomatanvändare kan göra om de upptäcker att uttagsavgiften utomlands inte är samma som i hemlandet.
GermanLassen Sie mich zum Abschluß sagen: Sie sollten alle darauf abheben, die Erwartungen und Anforderungen der europäischen Verbraucher und Erzeuger besser als in der Vergangenheit zu berücksichtigen.
Låt mig säga som avslutning: Ni borde alla bättre än i det förflutna lägga tyngdpunkten vid hänsynstagandet till förväntningar och krav från de europeiska förbrukarna och producenterna.