"Abhängigkeiten" - Svensk översättning

DE

"Abhängigkeiten" på svenska

DE

Abhängigkeiten {femininum}

volume_up
Abhängigkeiten
Diese Politik fördert Abhängigkeiten und nicht Wechselbeziehungen.
Det är en politik som uppmuntrar till beroende och inte till ömsesidigt beroende.
Die politischen Abhängigkeiten der Staaten stehen in direktem Verhältnis zu ihrer Steuerfreiheit.
Staternas politiska beroende är framför allt en funktion av deras skattemässiga frihet.
Wir dürfen uns nicht auf dem Umweg über finanzielle Abhängigkeiten Fesseln bis hin zum imperativen Mandat anlegen lassen.
Vi får inte välja en omväg och låta oss hindras av alltifrån finansiellt beroende till ett imperativt mandat.
Abhängigkeiten

Användningsexempel för "Abhängigkeiten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanBei verschachtelten Änderungen werden Abhängigkeiten unabhängig vom Filter angezeigt.
Då ändringarna är kapslade visas beroenden oberoende av vilket filter som har angetts.
GermanDiese Politik fördert Abhängigkeiten und nicht Wechselbeziehungen.
Det är en politik som uppmuntrar till beroende och inte till ömsesidigt beroende.
GermanDie Frau muss sich fortan frei von sexistischen Abhängigkeiten mit dem Manne messen können.
Kvinnan måste konfronteras med mannen utan att det finns någon könsdiskriminering längre.
GermanDie politischen Abhängigkeiten der Staaten stehen in direktem Verhältnis zu ihrer Steuerfreiheit.
Staternas politiska beroende är framför allt en funktion av deras skattemässiga frihet.
GermanDas Problem ist, dies sind Erregungs-Abhängigkeiten.
Problemet är att detta är upphetsningsberoenden.
GermanJetzt können Sie je zwei Namensschilder miteinander verbinden, um die hierarchischen Abhängigkeiten zu verdeutlichen.
Nu kan du förbinda två namnskyltar med varandra för att tydliggöra deras inbördes hierarkiska förhållande.
GermanWir dürfen uns nicht auf dem Umweg über finanzielle Abhängigkeiten Fesseln bis hin zum imperativen Mandat anlegen lassen.
Vi får inte välja en omväg och låta oss hindras av alltifrån finansiellt beroende till ett imperativt mandat.
GermanSie haben nirgendwo die Verknüpfung oder die möglichen wechselseitigen Abhängigkeiten der verschiedenen Politikbereiche deutlich ausgewiesen.
Ni har inte någonstans tydligt redovisat sammankopplingen eller det eventuella växelvisa beroendet mellan de olika politiska områdena.
GermanEs ist klar, daß schon die Herstellung von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Akteuren die Sicherheit und die Stabilität auf unserem Kontinent erhöht.
Det är klart att redan skapande av beroendeförhållanden mellan olika aktörer ökar säkerheten och stabiliteten i vår världsdel.
GermanDer Fall Jukos ist Beispiel dafür, dass die Regierung die Verflechtungen und Abhängigkeiten des Staates mit den Energiekonzernen offen legen muss.
Fallet Yukos är ett exempel på att regeringen måste visa hur staten och energibolagen är förbundna med och ömsesidigt beroende av varandra.
GermanIm Gegenteil, durch sie können die Unternehmen sogar Abhängigkeiten schaffen, da sich ein Teil dieser Geschäftstätigkeit in den Köpfen der Menschen abspielt.
Tvärtom kan dessa företag därigenom framkalla ett beroende, ty en del av den här affärsverksamheten äger rum i den mänskliga hjärnan.
GermanDer Stabilitätspakt ergibt sich natürlich aus den gegenseitigen Abhängigkeiten, die der Euro zwischen den Mitgliedstaaten schafft, und zwar im guten wie im schlechten Sinne.
Stabilitetspakten är en följd av det ömsesidiga beroende som euron har skapat mellan medlemsländerna - i vått och torrt.
GermanDie jüngsten Ereignisse haben uns die gegenseitigen Abhängigkeiten in der Welt in ihrer Realität und Dringlichkeit deutlich vor Augen geführt.
Och mot bakgrund av de händelser som nyligen inträffade, har vi bättre börjat förstå verkligheten bakom och det akuta behovet av det ömsesidiga beroendet i världen.
GermanUngleichheit und Abhängigkeiten zwischen privilegierten und benachteiligten Ländern führen dazu, daß noch immer und immer wieder die Schwächsten, vor allem die Frauen, den Preis zu zahlen haben.
Orättvisor, beroendeförhållanden mellan privilegierade länder och mindre gynnade länder gör att det fortfarande är de svagaste, bl.a. kvinnorna, som betalar priset.
Lär dig andra ord