"Abgeordneten" - Svensk översättning

DE

"Abgeordneten" på svenska

DE

Abgeordneten {maskulinum pluralis}

volume_up
Frau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident, meine Damen und Herren Abgeordneten!
Fru talman, herr kommissionsordförande, mina damer och herrar parlamentsledamöter!
Aber, Herr Präsident, sind wir Abgeordneten nicht schon europäische Abgeordnete?
Vi ledamöter, herr talman, är vi inte redan europeiska parlamentsledamöter?
Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten!
Herr talman, fru företrädare för ordförandeskapet, ärade parlamentsledamöter!

Användningsexempel för "Abgeordneten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEingangs möchte ich den Abgeordneten für Ihre Kommentare und Anmerkungen danken.
Jag vill börja med att tacka ledamöterna för deras kommentarer och iakttagelser.
GermanNatürlich müssen wir Abgeordneten überwacht werden wie alle anderen Bürger auch.
Självklart skall vi parlamentsledamöter kontrolleras som alla andra medborgare.
GermanEs wird den Abgeordneten dieses Hauses in allen Sprachen zur Verfügung gestellt.
Det kommer att stå till förfogande på alla språk för alla parlamentets ledamöter.
GermanIch hoffe, die Abgeordneten werden auch zuhören, denn das Thema ist sehr wichtig.
Jag hoppas att ledamöterna lyssnar noga, för detta är ett mycket viktigt område.
GermanIch spreche als Mitglied der Technischen Fraktion der unabhängigen Abgeordneten.
Jag uttalar mig i egenskap av ledamot av Tekniska gruppen för oberoende ledamöter.
GermanIch danke den Parlamentsdiensten für ihren Beitrag zur Fitness der Abgeordneten.
Jag tackar parlamentets personal för deras bidrag till ledamöternas kondition.
GermanDie Immunitätsrechte der Abgeordneten zum Beispiel bleiben natürlich geschützt.
Ledamöternas immunitetsrättigheter, exempelvis, förblir naturligtvis skyddade.
GermanFrau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident, meine Damen und Herren Abgeordneten!
Fru talman, herr kommissionsordförande, mina damer och herrar parlamentsledamöter!
German2 - die Abgeordneten müssen jederzeit durch ihre Wähler abberufen werden können.
2 - De folkvalda företrädarna skall när som helst kunna avsättas av väljarna.
GermanDer Bericht des verehrten Abgeordneten wird dazu ein wichtiger Beitrag sein.
Ledamotens betänkande kommer att utgöra ett betydande bidrag i detta sammanhang.
GermanIch möchte den Abgeordneten für die wichtigen Beiträge zu dieser Aussprache danken.
Jag vill tacka ledamöterna för de viktiga inlägg som har gjorts i denna debatt.
GermanIch möchte den Herrn Abgeordneten nochmals zu seinem Bericht beglückwünschen.
Ännu en gång skulle jag vilja gratulera den ärade ledamoten till hans betänkande.
GermanIch danke der Frau Abgeordneten für ihre Äußerung zu meiner ursprünglichen Antwort.
Jag är mycket tacksam över vad den ärade ledamoten sade om mitt inledande svar.
GermanIch versichere dem Herrn Abgeordneten, dass wir diese Fragen äußerst ernst nehmen.
. – Jag kan försäkra ledamoten att vi tar dessa frågor på mycket stort allvar.
GermanWie dem Abgeordneten bekannt ist, akzeptieren wir die Position der USA zum ICC nicht.
Vi godkänner inte, som den ärade ledamoten skall veta, USA: s ståndpunkt om ICC.
GermanAber, Herr Präsident, sind wir Abgeordneten nicht schon europäische Abgeordnete?
Vi ledamöter, herr talman, är vi inte redan europeiska parlamentsledamöter?
GermanEr bittet den Herrn Abgeordneten, diese Frage direkt an die Kommission zu stellen.
Rådet uppmanar parlamentsledamoten att ställa denna fråga direkt till kommissionen.
GermanIch danke der Frau Abgeordneten für ihre netten Bemerkungen und für ihre Frage.
Jag tackar den ärade ledamoten för hennes vänliga anmärkningar och för hennes fråga.
GermanIch danke der Abgeordneten, daß sie meine Ausführungen zur Erweiterung begrüßt hat.
Jag tackar henne för det välkomnande hon gav mina kommentarer om utvidgningen.
GermanIch möchte kurz auf die spezifischen Punkte eingehen, die die Abgeordneten erwähnten.
Jag vill helt kort svara på de specifika punkter de ärade ledamöterna tagit upp.