"abgefragt" - Svensk översättning

DE

"abgefragt" på svenska

volume_up
abgefragt {perf. part.}
DE

abgefragt {perfektparticip}

volume_up
abgefragt

Användningsexempel för "abgefragt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie Bedingungen werden von Bedingung 1 bis Bedingung 3 der Reihe nach abgefragt.
Sökning på villkoren sker i tur och ordning från villkor 1 till villkor 3.
GermanIn diesem Dialog werden die Variablen abgefragt, die Sie in der Abfrage definiert haben.
I denna dialogruta söks de variabler som Du definierat i sökningen.
GermanWird im Dokument keine Telefonnummer angegeben, wird sie nach dem Ausdruck in einem Dialog abgefragt.
Om inget telefonnummer anges i dokumentet uppmanas du att ange det i en dialogruta efter utskriften.
GermanAuch die riesige Datenmenge spielt eine Rolle, denn es können Hunderttausende von Sites gleichzeitig abgefragt werden.
Mycket stor vikt måste läggas vid mängden information som är i omlopp, eftersom flera hundra tusen hemsidor samtidigt konsulteras.
GermanJanuar einen Anhang enthielt, in dem ausführliche Informationen abgefragt wurden.
Ni kommer ihåg att jag skrev till medlemsstaterna den 4 januari och i en bilaga bad om detaljerad information.
GermanDas Register stellt also offensichtlich ein effizientes und zuverlässiges Instrument dar, mit dessen Hilfe Dokumente der Institutionen ermittelt und abgefragt werden können.
Registret visar sig alltså vara ett ändamålsenligt och tillförlitligt instrument institutionernas dokument kan hittas och konsulteras.
GermanJedoch möchte ich hier bedenken, daß dieses Dokument, dieses Zeugnis zunächst für das eigene Land abgefragt wird und so die Zeugnisgestaltung zu berücksichtigen ist.
Ändå vill jag i detta sammanhang överväga att detta dokument, detta betyg, först och främst kommer att efterfrågas i det egna landet och att betygets utformning skall ta hänsyn till detta.

Synonymer (tyska) till "abfragen":

abfragen