"Abgas" - Svensk översättning

DE

"Abgas" på svenska

SV
DE

Abgas {neutrum}

volume_up
Abgas (även: Auspuffgas)
die Abgas- und Partikelemissionen, die die Qualität der Badegewässer mindern;
Avgas- och partikelutsläpp som försämrar kvaliteten på badvattnet
Gemäß den Abgas- und Straßenbelastungskriterien der Fahrzeuge sollte das System stärker gestaffelt werden.
Enligt fordonens avgas- och vägbelastningskriterier bör systemet graderas i en större omfattning.
Wir schwedischen Christdemokraten haben heute für den Bericht gestimmt, der eine Verschärfung der europäischen Abgas- und Geräuschemissionsgrenzwerte für Sportboote beinhaltet.
Vi svenska kristdemokrater har i dag röstat för betänkandet som innebär striktare europeiska avgas- och bullergränser för fritidsbåtar.

Användningsexempel för "Abgas" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Germandie Abgas- und Partikelemissionen, die die Qualität der Badegewässer mindern;
Avgas- och partikelutsläpp som försämrar kvaliteten på badvattnet
GermanGemäß den Abgas- und Straßenbelastungskriterien der Fahrzeuge sollte das System stärker gestaffelt werden.
Enligt fordonens avgas- och vägbelastningskriterier bör systemet graderas i en större omfattning.
GermanDie Richtlinie beschäftigt sich mit den Abgas- und Geräuschemissionen für Benzin- und Dieselmotoren für Sportboote.
Direktivet handlar om avgasutsläpp och buller från bensin- och dieselmotorer för fritidsbåtar.
GermanDie Kommission wird sich darüber Gedanken machen, wie der Entwicklung von Abgas- und Geräuschemissionsgrenzwerten am besten Rechnung getragen werden kann.
Kommissionen kommer att överväga de lämpligaste sätten att ta hänsyn till utvecklingen av gränsvärden för utsläpp och buller.
GermanWir schwedischen Christdemokraten haben heute für den Bericht gestimmt, der eine Verschärfung der europäischen Abgas- und Geräuschemissionsgrenzwerte für Sportboote beinhaltet.
Vi svenska kristdemokrater har i dag röstat för betänkandet som innebär striktare europeiska avgas- och bullergränser för fritidsbåtar.
GermanDennoch ist zumindest fragwürdig, die Grenzen für Abgas- und Geräuschemissionen danach zu bemessen, ob ein Boot für Binnengewässer oder Meeresgebiete bestimmt ist.
Det är dock minst sagt tvivelaktigt att man skulle tillämpa olika bullernivåer och normer för avgasutsläpp beroende på om båten är avsedd för inre farvatten eller havsområden.

Synonymer (tyska) till "Abgas":

Abgas
German