DE

Abfall {maskulinum}

volume_up
Abfall (även: Müll, Unrat)
Bei der Wiederaufbereitung entstehen zwangsläufig große Mengen an flüssigem Abfall.
Upparbetning producerar till sin natur stora mängder flytande avfall.
Abfall und stoffliche Verwertung haben sich zu globalen Märkten entwickelt.
Avfall och materialutnyttjande har blivit globala marknader.
Was Abfall ist, muß auch als Abfall behandelt werden.
Allt som är avfall måste också behandlas som avfall.
Abfall (även: Müll, Unrat)

Användningsexempel för "Abfall" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDiese drei Optionen sind besser, als den Abfall einfach auf Deponien zu lagern.
Dessa tre alternativ är bättre än att bara deponera avfallet på soptipparna.
GermanDas heißt, dass der Definition von Abfall eine zentrale Bedeutung zukommt.
Detta innebär att definitionen av avfall kommer att vara av avgörande betydelse.
GermanHerr Präsident, Abfall ist nicht nur etwas, das wir alle unbedingt loswerden wollen.
Herr ordförande, avfall är inte bara något, som vi alla obetingat vill bli av med.
GermanDazu muss die gesamte Prozesskette, vom Rohstoff bis zum Abfall, geprüft werden.
För att detta skall kunna åstadkommas måste hela kedjan granskas, från råvara till avfall.
GermanAuch wenn Abfall mitverbrannt wird, müssen die erfolgenden Emissionen geprüft werden.
Även när avfall förbränns i andra anläggningar måste man se till de utsläpp som sker.
GermanRadioaktiver Abfall sollte nie durch dicht besiedelte Gebiete transportiert werden.
Kärnbränsleavfall bör aldrig transporteras genom tätbefolkade områden.
GermanDiese Richtlinie bezüglich der Deponierung von Abfall muß sicher ein Teil davon sein.
Detta direktiv beträffande deponeringen av avfall bör helt klart utgöra en del av detta.
GermanBei der Wiederaufbereitung entstehen zwangsläufig große Mengen an flüssigem Abfall.
Upparbetning producerar till sin natur stora mängder flytande avfall.
GermanZudem ist noch keinerlei Lösung für den radioaktiven Abfall in Sicht.
Dessutom har vi ingen som helst lösning för det radioaktiva avfallet i sikte.
GermanNatürlich besteht das große Ziel in der Vermeidung von Abfall überhaupt.
Det övergripande målet är naturligtvis att i första hand förhindra avfall.
GermanDazu gehören Logistik, Transport und die Verpackung, die dann allmählich zu Abfall wird.
Vi måste diskutera logistik, transport och den förpackning som så småningom blir sopa.
GermanZweitens war da die ganze Frage, was man mit dem nuklearem Abfall machen sollte.
För det andra, hela frågan om hur man skall bli av med kärnavfall.
GermanDie Tatsache, dass diese Art von Abfall ein Problem darstellt, ist unumstritten.
Det råder ingen tvekan om att denna typ av avfall är ett problem.
GermanNach Meinung der Liberalen sollten Klima, Abfall und Artenvielfalt darin aufgenommen werden.
Klimat, avfall och biologisk mångfald: de sakerna ville liberalerna ha med.
GermanWie viel Zeugs geht durch Ihr Leben, wie viel Abfall hinterlassen Sie?
Hur mycket grejer som passerar igenom ditt liv, hur mycket avfall som lämnas bakom dig.
GermanMan hätte annehmen können, es wäre von Gold die Rede und nicht von Abfall.
Man skulle kunna tro att det var om guld och inte om sopor de talade.
German"Wir sind so weit draußen, dass der Abfall von unserem Fisch verteilt wird, nicht konzentriert."
"Vi är så långt ute, att avfallet från vår fisk blir utblandat, inte koncentrerat."
GermanDie Verpflichtung der Schiffe, den Abfall im Hafen abzugeben, ist in dem Sinne elementar.
I den meningen är det en elementär sak att fartygen åläggs att lämna sitt avfall i hamnarna.
GermanDort wird unter den Ausnahmen vorgesehen, dass tote Tiere auch als Abfall vergraben werden können.
I ett av undantagen föreskrivs att döda djur även kan grävas ner som avfall.
GermanAbfall, Parasiten, Chemikalien, Futter: das sind nur einige Stichworte.
Avfall, parasiter, kemikalier, foder: det är bara några nyckelord.