DE

Abend {maskulinum}

volume_up
Heute Abend haben einige versucht, zwei Modelle für Europa gegenüberzustellen.
I kväll har några personer försökt spela ut två modeller för EU mot varandra.
Guten Abend, Frau de Palacio, guten Abend Herr Präsident!
God kväll fru de Palacio, god kväll herr talman!
Zudem waren seinen Anmerkungen heute Abend durchdacht und informativ.
Hans kommentarer här i kväll var också tankeväckande och informativa.
Abend
Vielleicht verstoße ich heute Abend gegen die Arbeitszeitrichtlinie!
Jag kanske bryter mot arbetstidsdirektivet här i afton!
Ich vertrete Frau Karin Riis-Jørgensen, die heute Abend anderweitig wichtige Aufgaben erfüllen muss.
Jag ersätter Karin Riis-Jørgensen som har andra viktiga åtaganden i afton.
Schönen guten Abend, Herr Präsident, Frau Kommissarin!
God afton, herr talman och fru kommissionär!

Användningsexempel för "Abend" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch bin sehr erfreut, dass heute Abend auch Gebärdendolmetscher anwesend sind.
Det är mycket glädjande att se personer här i kväll som tolkar till teckenspråk.
GermanKönnten Sie kurz etwas zu den Auswirkungen auf die Tagesordnung heute abend sagen?
Skulle ni helt kort vilja kommentera betydelsen för föredragningslistan i kväll.
GermanIch denke, es ist heute Abend in diesem Hause noch nicht genug gewürdigt worden.
Jag tycker inte att kammaren har uppmärksammat detta tillräckligt hittills i kväll.
GermanIch weiß es nicht, es ist auch sehr schwer für uns, das heute abend zu beurteilen.
Jag vet det inte och det är också mycket svårt för oss, att i kväll bedöma detta.
GermanIch kann sie also hier und heute Abend nur auffordern, dies ebenfalls zu tun.
Jag kan inte, här och nu i kväll, alltför starkt uppmana dem att göra likadant.
GermanEs ist ein sehr großer Sieg und ein Sieg, den ich heute abend dem Haus anbefehle.
Det är en betydelsefull seger och något som jag lovprisar i kammaren i kväll.
GermanIch muss gestehen, Herr Kommissar, Sie haben mich heute Abend nicht überzeugt.
Till kommissionär Patten måste jag säga att ni inte har övertygat mig i kväll.
GermanIch fürchte, darüber müßte vor der Abstimmung heute abend entschieden werden.
Jag är rädd för att det måste beslutas innan vi genomför omröstningen i kväll.
GermanIch habe lediglich gesagt, daß ich die Einreichung gestern abend festgestellt habe.
Jag sade bara att jag åtminstone hade konstaterat att det ingetts i går kväll.
GermanHeute Abend haben einige versucht, zwei Modelle für Europa gegenüberzustellen.
I kväll har några personer försökt spela ut två modeller för EU mot varandra.
GermanAm heutigen Abend wird das Haus noch die Afrika-Strategie der Union erörtern.
Parlamentet kommer senare i kväll att diskutera unionens strategi för Afrika.
GermanIch möchte der Frau Kommissarin heute abend ganz herzlich für ihre Zusage danken.
Jag vill i kväll tacka kommissionsledamoten av hela mitt hjärta för hennes utfästelse.
GermanAuf einige Punkte, die heute Abend angesprochen wurden, möchte ich näher eingehen.
Jag vill hänvisa till några punkter som togs upp under kvällens diskussion.
GermanEs ist schon erstaunlich, was ich heute abend als Vizepräsidentin hier erleben durfte.
Det är häpnadsväckande, det jag har fått uppleva här i kväll som vice ordförande.
GermanIm gleichen Geiste möchte ich heute abend noch einmal mein Bedauern wiederholen.
I samma anda vill jag också här i kväll på nytt framföra mitt beklagande.
GermanZu Beginn meiner Ausführungen von heute Abend möchte ich an ein paar Fakten erinnern.
Jag skulle vilja inleda mitt inlägg i kväll genom att påminna om vissa fakta.
GermanIch reise sogleich nach Moskau ab, wo morgen Abend das Gipfeltreffen beginnen wird.
Jag skall just resa till Moskva, där toppmötet kommer att äga rum i morgon.
GermanVielen Dank, Frau Diamantopoulou, für Ihre Zusammenarbeit mit dem Parlament heute Abend.
Jag tackar er för ert samarbete med parlamentet här i kväll, fru Diamantopoulou.
GermanDaher werden wir nach unserer internen Aussprache heute Abend gegen Ziffer 11 stimmen.
Därför kommer vi till följd av vår interna debatt i kväll att rösta emot punkt 11.
GermanIm Parlament war heute abend in anderem Zusammenhang ausführlich davon die Rede.
I parlamentet talades i kväll utförligt om detta i ett annat sammanhang.

Synonymer (tyska) till "heute Abend":

heute Abend