"abbringen" - Svensk översättning

DE

"abbringen" på svenska

DE

abbringen [abbringend|abgebracht] {verb}

volume_up
1. "j. von etwas ~"
abbringen
volume_up
avleda [avledde|har avlett] {vb} (~ ngn från ngt)
Komplikationen infolge des stagnierenden Friedensprozesses dürfen uns nicht von diesem Weg abbringen.
Komplikationer till följd av den stagnerande fredsprocessen får inte avleda oss från den vägen.
Die ablehnende Haltung des Rates darf uns nicht von unserem prinzipiellen Standpunkt abbringen, nämlich daß demokratische Mitbestimmung und Kontrolle hier eine Grundvoraussetzung sind.
Rådets ovilliga inställning får inte avleda oss från vår principiella ståndpunkt, nämligen att demokratiskt medinflytande och demokratisk kontroll är en grundförutsättning här.
abbringen
volume_up
avstyra {vb} (~ ngn från ngt)

Användningsexempel för "abbringen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie Aussagen von Expertengruppen dürfen uns nicht von diesem Ziel abbringen.
Uttalanden från sakkunniga får inte leda oss bort från denna väg.
GermanUnd nichts von dem, was ich in dieser Aussprache gehört habe, würde mich von dieser Meinung abbringen.
Ingenting av det jag har hört i denna debatt föranleder mig att ändra åsikt.
GermanDas wird die Menschen von dem ganzen Prozess abbringen.
Det kommer att göra att människor tappar intresset för hela den här metoden.
GermanDie Lage ist sehr ernst, aber wir dürfen uns nicht von unserer optimistischen Haltung abbringen lassen.
Detta är ett mycket tråkigt fall, men vi måste vara envist optimistiska.
GermanKomplikationen infolge des stagnierenden Friedensprozesses dürfen uns nicht von diesem Weg abbringen.
Komplikationer till följd av den stagnerande fredsprocessen får inte avleda oss från den vägen.
GermanUnsere Regierungen müssen dem Einhalt gebieten, und wir müssen sie davon abbringen, sie zu subventionieren.
Våra regeringar måste stoppa detta och vi måste se till att de inte stöder subventionerna.
GermanDie Kommission wird sich davon nicht abbringen lassen.
Kommissionen kommer inte att ge upp den tanken.
GermanDrittens schließlich darf uns eine neue Initiative nicht davon abbringen, unserem multilateralen Ansatz weiterhin Vorrang zu geben.
För det tredje får ett nytt initiativ inte avhålla oss från vår multilaterala prioritering.
GermanIch werde an dieser Stelle nicht auf die Eurostat-Frage eingehen, denn dies würde uns weit vom eigentlichen Thema abbringen.
Jag skall inte starta en diskussion om Eurostatfrågan här: det skulle leda oss långt bort från ämnet.
GermanDas Parlament und der Rat ließen sich jedoch nicht davon abbringen und haben es sofort geregelt, da es technisch möglich ist.
Parlamentet och rådet var dock orubbliga och reglerade detta omedelbart, eftersom det är tekniskt möjligt.
GermanZu dem Preis, dass vor allem Jugendliche süchtig nach ihren Bildschirmen sind und sich durch nichts davon abbringen lassen.
Priset är att framför allt ungdomar blir beroende av sina skärmar och vägrar godta några skäl till att ta bort dem.
GermanDies darf uns aber nicht vom Weg abbringen.
GermanAtatürk, fast so wie Nicolas Sarkozy, wollte die Türken davon abbringen, einen Schleier zu tragen, um die Türkei zu modernisieren.
Ungefär som Nicolas Sarkozy ville Ataturk entusiastiskt hindra bärandet av slöja, för att modernisera Turkiet.
GermanDavon möchte ich mich nicht abbringen lassen.
GermanSie wurden dann Zeugen eines Manövers, das sie von ihrem Urteil abbringen sollte, indem ein Ausschuß der?
De fick då bevittna en manöver avsedd att undanröja deras bedömning, man inrättade nämligen en s.k. " de vises kommitté ".
GermanWir täuschen uns, wenn wir glauben, mit der Abschaffung der Beihilfen für den Tabakanbau in Europa werden wir die Raucher vom Rauchen abbringen.
Det är en utopi att tro att vi genom att ta bort bidragen till tobaksodlingarna i Europa skulle få rökarna att sluta röka.
GermanSie ist während der letzten Ratspräsidentschaft ins Stocken geraten, und ich fordere Sie dringend auf, sich nicht vom Reformkurs abbringen zu lassen.
Den stod stilla under det föregående ordförandeskapet och jag uppmanar er att inte avstå från att fullfölja reformarbetet.
GermanUnserer Auffassung nach müssen diese hohen Anforderungen bestehen bleiben, was uns aber nicht davon abbringen darf, die Annahme dieses Abkommens zu unterstützen.
Ett sådant krav menar vi att vi måste ha, men det får ändå inte förta möjligheten av att ge avtalet vårt stöd och godkännande.
GermanDennoch darf uns unsere Zustimmung zu diesen Punkten nicht von unserer Ablehnung des schleichenden Föderalismus abbringen, der diesen Bericht kennzeichnet.
Trots att vi är överens på dessa punkter får vi inte glömma att vi inte kan acceptera den krypande federalism som kännetecknar detta betänkande.
GermanWir dürfen uns aber nicht von der bereits festgelegten und energisch vorangetriebenen Politik abbringen lassen, die zu unser aller Nutzen notwendig ist.
Men vi får inte låta oss avledas från den politik som vi redan har utvecklat och genomdrivit på ett kraftfullt och nödvändigt sätt till nytta för oss alla.

Synonymer (tyska) till "abbringen":

abbringen