"abbremsen" - Svensk översättning

DE

"abbremsen" på svenska

DE

abbremsen [abbremsend|abgebremst] {verb}

volume_up
abbremsen
abbremsen
Nichts unternahm der deutsche EU-Vorsitz, um den permanenten Außenwertverfall des Euro zumindest abzubremsen.
Det tyska ordförandeskapet har inte gjort något för att bromsa eurons ständiga externa värdeminskning.
Selbst das geringste Stocken dieser Verhandlungen würde die bereits angelaufenen Reformen abbremsen und die Bemühungen der Kandidaten zunichte machen.
Minsta stopp i dessa förhandlingar skulle bromsa de reformer som redan inletts och låsa kandidaternas alla ansträngningar.
Wir müssen ein klares Verbot gegen das therapeutische Klonen setzen, denn die Gefahr der Eskalation des weltweiten Embryoverbrauchs können wir sonst nicht mehr abbremsen.
Vi måste utfärda ett tydligt förbud mot terapeutisk kloning, annars förlorar vi möjligheten att bromsa risken för att konsumtionen av embryon trappas upp globalt.

Användningsexempel för "abbremsen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIndien, die weltweit größte Demokratie, muß Vernunft an den Tag legen und die höllische Spirale der Ausbreitung der Atomwaffen abbremsen.
Indien, som är världens största demokrati, måste ge prov på klokhet och få ett slut på kärnvapenspridningens infernaliska spiral.
GermanSelbst das geringste Stocken dieser Verhandlungen würde die bereits angelaufenen Reformen abbremsen und die Bemühungen der Kandidaten zunichte machen.
Minsta stopp i dessa förhandlingar skulle bromsa de reformer som redan inletts och låsa kandidaternas alla ansträngningar.
GermanWir müssen ein klares Verbot gegen das therapeutische Klonen setzen, denn die Gefahr der Eskalation des weltweiten Embryoverbrauchs können wir sonst nicht mehr abbremsen.
Vi måste utfärda ett tydligt förbud mot terapeutisk kloning, annars förlorar vi möjligheten att bromsa risken för att konsumtionen av embryon trappas upp globalt.

Synonymer (tyska) till "abbremsen":

abbremsen