"Abbaubarkeit" - Svensk översättning

DE

"Abbaubarkeit" på svenska

DE

Abbaubarkeit {femininum}

volume_up
Abbaubarkeit (även: biologische Abbaubarkeit)
Drittens scheint der Wunsch nach Maßnahmen zu Phosphaten, zur anaeroben biologischen Abbaubarkeit und zu organischen Inhaltsstoffen, außer Tensiden, zu bestehen.
För det tredje, det verkar finnas en önskan om att lägga fram förslag om fosfater, anaerob biologisk nedbrytbarhet och organiska beståndsdelar förutom ytaktiva ämnen.
Eine Rechtsvorschrift über Detergenzien sollte darum auf gewisse spezifische Probleme eingehen, grundsätzlich natürlich auf die biologische Abbaubarkeit von Tensiden.
Lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedel måste därför inriktas på vissa specifika frågor, givetvis huvudsakligen biologisk nedbrytbarhet hos ytaktiva ämnen.
Die Ausweitung der Tests zur biologischen Abbaubarkeit auf alle Stoffe und Zubereitungen wäre in dieser Phase eine unverhältnismäßige und nicht zu rechtfertigende Maßnahme.
Att utvidga tester för bestämning av biologisk nedbrytbarhet till att i det här skedet omfatta alla ämnen och preparat skulle vara en illa avvägd och otillbörlig åtgärd.
Abbaubarkeit

Användningsexempel för "Abbaubarkeit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDaher reicht es nicht, nur die biologische Abbaubarkeit zu untersuchen.
Det är därför inte tillräckligt att bara se till den biologiska nedbrytbarheten.
GermanEs müssen Produkte mit besserer biologischer Abbaubarkeit entwickelt werden.
Det handlar här om att hitta produkter som är mer biologiskt nedbrytbara.
GermanDass zum Beispiel biologische Abbaubarkeit Schritt für Schritt einen anderen Stellenwert bekommen muss, ist keine Frage.
Att t.ex. den biologiska nedbrytbarheten steg för steg måste få en annan prioritet är uppenbart.
GermanEine Rechtsvorschrift über Detergenzien sollte darum auf gewisse spezifische Probleme eingehen, grundsätzlich natürlich auf die biologische Abbaubarkeit von Tensiden.
Lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedel måste därför inriktas på vissa specifika frågor, givetvis huvudsakligen biologisk nedbrytbarhet hos ytaktiva ämnen.
GermanDrittens scheint der Wunsch nach Maßnahmen zu Phosphaten, zur anaeroben biologischen Abbaubarkeit und zu organischen Inhaltsstoffen, außer Tensiden, zu bestehen.
För det tredje, det verkar finnas en önskan om att lägga fram förslag om fosfater, anaerob biologisk nedbrytbarhet och organiska beståndsdelar förutom ytaktiva ämnen.
GermanDie Ausweitung der Tests zur biologischen Abbaubarkeit auf alle Stoffe und Zubereitungen wäre in dieser Phase eine unverhältnismäßige und nicht zu rechtfertigende Maßnahme.
Att utvidga tester för bestämning av biologisk nedbrytbarhet till att i det här skedet omfatta alla ämnen och preparat skulle vara en illa avvägd och otillbörlig åtgärd.
GermanEin weiteres wichtiges Merkmal des Vorschlags betrifft Ausnahmeregelungen für solche Tenside, die die alten Tests zur biologischen Abbaubarkeit, nicht jedoch die neuen Tests bestanden haben.
Ett annat viktigt grunddrag i förslaget gäller undantaget för de ytaktiva ämnen som klarar de äldre testerna för bestämning av biologisk nedbrytbarhet, men som inte klarar de nya testerna.

Synonymer (tyska) till "biologische Abbaubarkeit":

biologische Abbaubarkeit