"Abbau der Ozonschicht" - Svensk översättning

DE

"Abbau der Ozonschicht" på svenska

DE

Abbau der Ozonschicht {maskulinum}

volume_up

Användningsexempel för "Abbau der Ozonschicht" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanHFCKW sind lange nicht so gefährlich, was den Abbau der Ozonschicht betrifft.
HCFC-ämnen är inte på långt när så skadliga när det gäller nedbrytning av ozonlagret.
GermanVom Anstieg der globalen Erwärmung bis hin zum Abbau der Ozonschicht.
Detta gäller från den globala uppvärmningen till minskningen av ozonbältet.
GermanWir wissen, daß Methylbromid einer der Hauptverursacher für den Abbau der Ozonschicht ist.
Vi vet att metylbromid är en av de största bovarna vad gäller ozonet.
GermanErst vor einigen Wochen erhielten wir einen neuen alarmierenden Bericht über den Abbau der Ozonschicht.
Så sent som för någon vecka sedan kom det en ny larmrapport om uttunningen av ozonlagret.
GermanDer erste Alarm zum Abbau der Ozonschicht wurde 1970 geschlagen.
De första varningsropen om ett allt tunnare ozonlager kom 1970.
GermanDer Abbau der Ozonschicht ist ein grenzüberschreitendes Problem.
Nedbrytningen av ozonlagret är ett gränsöverskridande problem.
GermanDer Abbau der Ozonschicht wird zunehmend spürbar.
Uttunningen av ozonskiktet blir alltmer märkbar.
GermanStoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen
GermanZum Abbau der Ozonschicht führende Stoffe
GermanDie Wissenschaft kann mit eindeutigen Beweisen für die Schäden aufwarten, die auf den Abbau der Ozonschicht zurückzuführen sind.
Det finns otvetydiga vetenskapliga belägg för den skada som orsakats många samhällen till följd av att ozonlagret förstörs.
GermanAbbau der Ozonschicht
GermanIn diesem Fall, wie auch in der Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, auf die sich dieser Vorschlag bezieht, ist das der Umweltschutz.
I detta fall, liksom i förordningen om ozonnedbrytande ämnen, som detta förslag relaterar till, är det miljöskyddet.
GermanAbbau der Ozonschicht
GermanIch begrüße die Empfehlung meiner Kollegin Anneli Hulthén von ganzem Herzen, strengere Kontrollen von Stoffen, die zum Abbau der Ozonschicht führen, einzuführen.
Jag välkomnar varmt min kollega Anneli Hulthéns rekommendation för strängare kontroller av ämnen som bryter ned ozonskiktet.
GermanDeshalb begrüßen wir die Initiative der Kommission zur Verbesserung und Verschärfung der Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen.
Vi välkomnar därför det initiativ som kommissionen tar när man föreslår förbättringar och skärpningar i förordningen om ozonnedbrytande ämnen.
GermanDeshalb begrüße ich die Initiative der Kommission zur Verbesserung und Verschärfung der Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen.
Jag välkomnar därför det initiativ som kommissionen har tagit när man föreslår förbättringar och skärpningar i förordningen om ozonnedbrytande ämnen.
GermanDann sagen wir in einem anderen Absatz, daß wir die Substanzen kontrollieren wollen, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, und ich befürworte dieses Ziel.
Efter detta säger vi, i en annan avdelning, att det behövs kontrollåtgärder för de ämnen som tunnar ut ozonskiktet, och jag delar detta mål.
GermanDer Abbau der Ozonschicht um 10 % wird auf internationaler Ebene jährlich voraussichtlich 300 000 Fälle von Hautkrebs und 4 500 Erkrankungen an Melanomen mit sich bringen.
Den tioprocentiga minskningen av ozonskiktet förväntas orsaka 300 000 fall av hudcancer och 4 500 fall av melanom varje år, internationellt sett.
GermanEs braucht wohl kaum erwähnt zu werden, wie stark die Krebserkrankungen und die schwerwiegenden Immunstörungen, die durch diesen Abbau der Ozonschicht hervorgerufen werden, zugenommen haben.
Måste man påpeka att ett uttunnat ozonskikt leder till ett ökat antal cancerfall och allvarliga störningar för immunförsvaret?
GermanStoffe bekannt, die einen wesentlich stärkeren Abbau der Ozonschicht bewirken als andere, welche bereits Gegenstand Vereinbarungen und Gesetzen sind.
I dag känner vi exempelvis till ämnen som har en mycket mer nedbrytande effekt än vissa av de ämnen som redan omfattas av överenskommelser och lagstiftning.

Liknande översättningar för "Abbau der Ozonschicht" på svenska

der artikel
Swedish