"Maß" - Polsk översättning

DE

"Maß" på polska

volume_up
Maß {neut.}

DE Maß
volume_up
{neutrum}

Maß (även: Maßband)
volume_up
miara {fem.}
Quantitatives Argumentieren nimmt seinen rechtmäßigen Platz im Herzen dessen ein, was es benötigt, die Dinge zu ändern bei denen das Maß entscheidend ist.
Wartościujące myślenie osiąga właściwą sobie pozycję w centrum tego, czego trzeba, aby móc zmieniać, tam, gdzie miara jest czymś zasadniczym.
Die terminale Halbwertszeit (t½) ist daher eher ein Maß der Resorption als ein Maß der Elimination per se des Insulins aus dem Plasma (Insulin hat im Blutkreislauf eine t½ von nur wenigen Minuten).
Końcowy okres półtrwania (t1/ 2) jest więc raczej miarą absorpcji niż eliminacji per se insuliny z osocza (okres półtrwania insuliny w krwiobiegu wynosi kilka minut).
Das Maß, das wir verwenden, weil es leicht verständlich ist und zum Download verfügbar, ist, wie viel reicher die obersten 20 Prozent als die untersten 20 Prozent jedes Landes sind.
Miarą, którą przyjęliśmy, ze względu na jej zrozumiałość i dostępność, jest różnica w zamożności 20% najbogatszych w stosunku do ponad 20% najbiedniejszych w każdym z krajów.
Maß (även: Mäßigkeit, Maßhalten)
volume_up
umiar {mask.}
Maß
So erhält man folgende Dosierungen: kleines Maß 100 mg, mittleres Maß 150 mg und großes Maß 1 g Betain.
W ten sposób uzyskuje się następujące dawki bezwodnej betainy: mała miarka 100 mg; średnia miarka 150 mg i duża miarka 1 g.
Als Maß gilt ein gestrichener Messlöffel des Tierarzneimittels.
Zmierzyć ilość produktu za pomocą miarki

Användningsexempel för "Maß" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanBleomycin beeinflusst in geringerem Maß auch die RNA- und Proteinsynthese.
W mniejszym stopniu bleomycyna wpływa również na syntezę RNA i białek.
GermanAuf zahlreichen Gebieten gewährleistet die EU ein hohes Maß an Sicherheit für die Verbraucher:
Polityka UE gwarantuje konsumentom wysoki poziom bezpieczeństwa w wielu obszarach:
Germanmg) sowie als Pulver zum Einnehmen (50 mg pro 1,5 g-Maß) erhältlich.
mg) oraz w postaci proszku do podawania doustnego (50 mg w miarce 1, 5 g).
GermanDaher braucht man ein gesundes Maß an Patriotismus; das ist unabdingbar.
Trzeba mieć zdrowe podejście do patriotyzmu. ~~~ To niezmiernie ważne.
Germanbei subkutaner Insulingabe nicht durch den Body-Mass-Index beeinflusst. itt
biodostępność preparatu EXUBERA nie zależy od wskaźnika masy ciała (BMI - Body Mass Index). be
GermanDas Maß der Schutzwirkung von RotaTeq basiert auf der vollständigen Gabe aller 3 Dosen.
Ochronę po podaniu szczepionki RotaTeq uzyskuje się po podaniu wszystkich 3 dawek szczepionki.
Germanbei subkutaner Insulingabe nicht durch den Body-Mass-Index beeinflusst. itt
w postaci wziewnej zwiększała się w sposób proporcjonalny do dawki, w zakresie od 1 mg do 6 mg. cz
GermanEine ist die Wissenschaft des Erreichens, durch die fast alles, was läuft, in verblüffendem Maß gelingt.
Pierwsza: nauka osiągnięć, którą niemal każdy opanował do niesamowitego stopnia.
GermanTepoxalin und seine Metabolite sind in hohem Maß, d.h. zu über 98 % an Proteine gebunden.
Tepoxalin i jego metabolity ściśle wiążą się z białkami krwi; stopień wiązania przekracza 98 %.
GermanVermutlich trägt keiner der Metaboliten in signifikantem Maß zur Wirksamkeit oder Toxizität bei.
Uważa się, że żaden z metabolitów nie wpływa znamiennie na skuteczność lub toksyczność leku.
GermanBeschränken Sie die Anzahl der auf einer Seite vorhandenen Links auf ein vernünftiges Maß.
Poszczególne strony powinny zawierać rozsądną liczbę linków.
GermanDies wurde als Maß für die körperliche Leistungsfähigkeit der Patienten herangezogen.
W ten sposób mierzono zdolność wysiłkową pacjentów.
GermanDer Punkt ist, dass wir einen Zusammenhang brauchen, ein Maß für unsere Handlungen in der ganzen Angelegenheit.
Chodzi o to, że musimy mieć kontekst, wskaźnik naszych akcji w tym wszystkim.
GermanWenn es ein Maß dafür gäbe wie toll das ist, wäre dieses sehr, sehr hoch.
Oczywiście jeśli jest skala tego, jak bardzo jest to wspaniałe, musi się to plasować bardzo, bardzo wysoko.
GermanNun sollte man annehmen, dass "American Idol" ein gewisses Maß an Amerikanisierung mit sich bringen würde.
Wydaje się, że "Amerykański Idol" wprowadza sporą dawkę amerykanizacji.
GermanDie terminale Halbwertszeit (t½) ist daher eher ein Maß der Resorption als ein Maß der Elimination el
ro Ko cowy okres półtrwania insuliny jest zale ny od szybko ci wchłaniania z tkanki podskórnej.
GermanAlle profitieren von demselben hohen Maß an Schutz.
Wszyscy konsumenci korzystają z tego samego wysokiego poziomu ochrony.
GermanDas Führen eines Unternehmens ist mit einem beträchtlichen Maß an Verantwortung und vielfältigen Pflichten verbunden.
Zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z istotnymi obowiązkami i zadaniami.
GermanNun, Gottes Wille war es, das Leiden in jeglichen Kriegen auf ein kleinstmöglices Maß zu beschränken.
Tego, by liczba cierpiących na wojnie była jak najmniejsza.
GermanBis zu welchem Maß können wir Gott eine Persönlichkeit zuschreiben?
Do jakiego stopnia możemy przypisać Bogu osobowość?