"hemmen" - Polsk översättning

DE

"hemmen" på polska

DE hemmen
volume_up
[hemmend|gehemmt] {verb}

hemmen (även: stillen, eindämmen, lahm legen, stauen)
volume_up
tamować {imperf. vb}

Användningsexempel för "hemmen" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanDa beide Arzneimittel die Thrombozytenfunktion hemmen, kann ihre gemeinsame
tlenek azotu: ponieważ oba te produkty lecznicze hamują czynności płytek krwi, ich
GermanAntiandrogene hemmen die Wirkung von Androgenen (männliche Sexualhormone).
Antyandrogeny hamują efekt działania androgenów (męskich hormonów płciowych).
GermanStreptogramin Antibiotika wie Quinupristin/Dalfopristin hemmen CYP3A4.
Antybiotyki streptograminowe, takie jak chinuprystyna i dalfoprystyna, hamują CYP3A4.
Germandes Immunsystems zu hemmen (Immunsuppressiva) und Entzündungen zu verringern.
immunologicznego (leki immunosupresyjne) i ograniczają stan zapalny.
GermanWirkstoffe, die Organische-Anionen-Transportierende-Polypeptide (OATP) hemmen:
Inhibitory polipeptydów transportujących aniony organiczne (OATP):
GermanStoffe, die den Abbau von Arzneimitteln hemmen, wie Fluconazol (Mittel zur Behandlung von
Inhibitory metabolizmu leku, takie jak flukonazol (stosowane w zakażeniach grzybiczych),
Germandie Glucuronidierung von Lamotrigin nicht signifikant hemmen oder induzieren.
z innymi lekami, które w znaczącym stopniu nie hamują lub indukują glukuronidacji lamotryginy.
GermanRibavirin Teva ist ein Medikament, das die Vermehrung mancher Virus-Typen hemmen kann.
Ribavirin Teva to lek, który hamuje namnażanie niektórych wirusów.
GermanIn diesem Fall sind Arzneimittel, die die Darmtätigkeit hemmen, kontraindiziert.
Przeciwwskazane są wówczas leki hamujące perystaltykę jelit.
GermanGestagene und Östrogene hemmen eine Vielzahl von P450-Enzymen (z.
Progestageny i estrogeny hamują różne izoenzymy układu cytochromu P450 (np.
GermanThiazide gehen in die menschliche Milch über und können die Laktation hemmen.
Tiazydy pojawiają się w mleku ludzkim i mogą hamować laktację.
GermanSie hemmen die Natrium- und Chloridreabsorption in den distalen Tubuli.
Hamują one wchłanianie zwrotne sodu i chlorków w kanaliku dystalnym.
GermanArzneimittel, die das Enzym CYP3A4 hemmen, können zu erhöhten Buprenorphin-Konzentrationen führen.
Leki hamujące enzym CYP3A4 mogą powodować zwiększenie stężenia buprenorfiny.
GermanStatine, Nichtsteroidale Antirheumatika, und ein paar andere, sie hemmen Angiogenese ebenso.
Statyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne i kilka innych, które także hamują angiogenezę.
Germanantiretrovirale Arzneimittel (solche, die Retroviren wie HIV hemmen oder zerstören), z.B.
leków przeciwretrowirusowych (tzn. hamujących lub niszczących retrowirusy, takie jak HIV), np.
GermanStatine, Nichtsteroidale Antirheumatika, und ein paar andere, sie hemmen Angiogenese ebenso.
Mógłbym pójść do domu i ugotować smaczny posiłek z tymi składnikami.
GermanCamptothecine sind in der Lage, eines dieser Proteine zu hemmen, das DNS-Verknäulungen beseitigt.
Kamptotecyny są zdolne do blokowania jednego z białek, które może usunąć skręcenia w DNA.
GermanKaletra enthält Lopinavir und Ritonavir, die das P450 Isoenzym CYP3A in vitro hemmen.
Kaletra zawiera lopinawir i rytonawir, które in vitro są inhibitorami izoenzymu CYP3A cytochromu P450.
GermanThiazide gehen in die menschliche Muttermilch über und können die Milchproduktion hemmen.
Tiazydy przenikają do mleka kobiecego i mogą hamować laktację.
GermanArzneimittel, die die Glucuronidierung von Lamotrigin nicht signifikant hemmen oder induzieren
hamują ani nie indukują w istotny sposób glukuronidacji lamotryginy