"groß" - Polsk översättning

DE

"groß" på polska

DE groß
volume_up
{adjektiv}

groß (även: ausgiebig, reich, reichlich)
volume_up
duży {adj. mask.}
Aber die visuelle Komplexität ist immer noch sehr groß.
Niemniej jednak wizualny poziom skomplikowania jest wciąż bardzo duży.
Es ist nicht allzu groß - ungefähr die Größe eines Golfballs.
Nie jest zbyt duży -- mniej więcej rozmiaru piłki golfowej.
Wir entscheiden, dass er gross ist, obwohl er nicht so gross ist,
Stwierdzamy, że jest ogromny, nawet jeśli nie jest taki duży.
groß (även: riesig, innig, arg, verflixt)
volume_up
wielki {adj. mask.}
Er war als General nicht so groß wie Napoleon und als Staatsmann nicht so groß wie Friedrich der Große."
Nie był wielkim generałem jak Napoleon, ani wielkim mężem stanu jak Fryderyk Wielki."
Ich sah Teufelsrochen, die so groß aussahen wie das Flugzeug in dem ich saß.
Był tam diabeł morski wielki jak mój samolot.
Also, wenn Sie die Bibliothek an das Ende des Raumschiffs setzten -- so groß sollte dieses Schiff werden.
Jeśli postawimy tę bibliotekę na dnie statku -- oto, jak wielki miał się stać.
volume_up
wysoki {adj. mask.}
♫ Er war groß und stark und schlank ♫ .
♫ Był silny, wysoki i smukły ♫
Sollte sie nicht ungefähr so groß und etwa so breit sein und vielleicht ein bisschen mehr wie diese Typen aussehen?
Czy nie powinna być taaak wysoka i taaak szeroka w barach, i wyglądać jak ci faceci?
Nach Auffassung des EZB-Rats sind die Konjunkturaussichten nach wie vor mit einer außergewöhnlich großen Unsicherheit behaftet.
Zdaniem Rady Prezesów poziom niepewności co do perspektyw gospodarczych nadal jest wyjątkowo wysoki.
groß (även: Gruppen-, Massen-)
volume_up
gromadny {adj. mask.}
groß (även: streng, hart, stark)
volume_up
srogi {adj. mask.}

Användningsexempel för "groß" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanDer Rekordhalter, nur etwa 6 cm groß, hatte 84 Stückchen in seinem winzigen Magen.
Rekordzistą jest 6-centymetrowy okaz, który miał w żołądku 84 fragmenty plastyku.
German5-Jahres-Ergebnisse der groß angelegten, multinationalen Frakturstudie (PEARL)
5- letnie wyniki dużego, wielonarodowego badania leczenia złamań kości (PEARL)
GermanDie interindividuelle Variabilität der Pharmakokinetik von Voriconazol ist groß.
Międzyosobnicza zmienność farmakokinetyki worykonazolu jest bardzo duża.
GermanWie man einen öffentlichen Raum gestaltet, der zugleich groß und klein ist.
Jak komponować przestrzeń publiczną, która jest jednocześnie rozległa i mała.
German000 URLs enthalten und in unkomprimiertem Zustand maximal 50 MB groß sein.
Jeśli mapa witryny jest większa, należy ją podzielić na mniejsze mapy witryn.
GermanNamibia hat 2,1 Millionen Einwohner, aber es ist nur zweimal so groß wie Kalifornien.
Żyje tam 2.1 miliona ludzi, na obszarze dwa i pół raza większym niż Polska.
GermanAber der ist nur halb so groß wie der größte Thunfisch, den wir je markiert haben.
Ale jest ona aż o połowę mniejsza od największego oznaczonego tuńczyka.
GermanHelfen Sie bei der groß angelegten Meinungskampagne, die im Frühling beginnt.
Włączcie się do masowej kampanii perswazji, która rozpocznie się wiosną.
GermanNun ja, die Korrelation war einfach zu groß, dachte er, zwischen Häusern,.die
A z innych źródeł uzyskał informacje o tym, w których domach mieszkają biali amerykanie.
GermanUnd meine große Internethauptleitung ist doppelt so groß wie die der Kontrollperson.
Moje "łącze internetowe" jest dwukrotnie większe niż w grupie kontrolnej.
GermanEine groß angelegte Feldstudie wurde in verschiedenen Zentren in ganz Europa durchgeführt.
Jedno duże badanie terenowe przeprowadzono w różnych ośrodkach w całej Europie.
GermanUnd ich sage normalerweise, "Dinosaurier waren groß, anders und sind weg."
A ja zwykle po prostu mówię: „No, dinozaury były duże, inne i ich nie ma.”
GermanAußer bei "verify" ist Groß- oder Kleinschreibung bei Meta-Tags normalerweise bedeutungslos.
Z wyjątkiem tagu „verify” w przypadku metatagów wielkość liter nie ma znaczenia.
GermanSie wird wahrscheinlich zunehmen, und die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß.
Prawdopodobnie będzie się zwiększała i prawdopodobieństwo jest ogromne.
GermanIch kann es mit dem Mausrad groß oder klein machen, man formt es wie Ton.
Poszerzam i spłaszczam kółkiem przewijania myszy, rzeźbi się jak w glinie.
GermanDas Ergebnis sind Müllteppiche, die doppelt so groß sind wie Texas.
Rezultatem tego mamy skupiska śmieci o obszarze dwukrotnie większym od Teksasu.
GermanIch erinnere mich, aus welchem Grund auch immer, dass sie genau gleich groß waren.
Nie wiedzieć czemu pamiętam, że byli dokładnie tego samego wzrostu.
GermanSeine gesamte Lungenkapazität ist doppelt so groß wie die eines durchschnittlichen Menschen.
Jego całkowita pojemność płuc jest dwukrotnie większa niż u przeciętnego człowieka.
GermanUnd wenn man nach oben geht, sind die Flügel nicht so groß und man steigt leichter auf.
Ruch w górę powoduje, że skrzydła są mniejsze i łatwiej jest się podbić.
GermanEine hochgeladene Datei bzw. ein hochgeladener Ordner kann bis zu 10 GB groß sein.
Rozmiar przesyłanego pliku lub folderu nie może przekraczać 10 GB.