"früh" - Polsk översättning

DE

"früh" på polska

PL

DE früh
volume_up
{adjektiv}

früh (även: frühzeitig, zeitig)
volume_up
wczesny {adj. mask.}
Wir müssen systematisch den frühen Zugang zu Beratung einführen.
Musimy systematycznie wdrażać wczesny dostęp do obrońców.
Zweitens, die Sicherstellung, dass es systematisch frühen Zugang zu Beratungen gibt.
Po drugie, upewnienie się, że istnieje ciągły wczesny dostęp do prawnika.
Dies ist ein früher Kollagencomic von einem Typen, der Jason Lex heißt.
To wczesny kolażowy komiks Jasona Lexa.

Synonymer (tyska) till "früh":

früh

Användningsexempel för "früh" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanSchweden hat eine niedrige Kindersterblichkeit, weil wir früh damit begonnen haben.
Cudownym efektem tego było wyplewienie analfabetyzmu u kobiet jedno pokolenie później.
GermanNovoSeven sollte so früh wie möglich nach dem Beginn einer Blutung verabreicht werden.
NovoSeven powinien być podany tak szybko, jak tylko dojdzie do krwawienia.
GermanSeltene schwerwiegende Nebenwirkungen wurden bei Früh- und Neugeborenen berichtet.
Rzadko opisywano ciężkie reakcje niepożądane u wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie.
GermanWir verinnerlichen das schon früh, ohne für das, was wir tun, Worte zu haben.
Przyzwyczajamy się do tego od najmłodszych lat, nie potrafiąc nawet nazwać tego, co robimy.
GermanDosis NovoSeven sollte so früh wie möglich nach dem Beginn einer Blutung verabreicht werden.
NovoSeven powinien być podany tak szybko, jak tylko dojdzie do krwawienia.
GermanIch erkundendete schon früh wie man Dinge in der Luft schweben lassen kann.
Wcześniej badałem, jak sprawić, aby rzeźba unosiła się w powietrzu.
GermanWenn Sie die Einnahme zu früh beenden, kann die Infektion wieder aufflammen.
Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia.
GermanNa ja, 4 in der Früh, was kann man schon erwarten, stimmts?
Ale czego można się spodziewać po 4 rano? ~~~ Muszę rozszyfrowywać co napisałem.
GermanBenzylalkohol darf bei Früh- oder Neugeborenen nicht angewendet werden.
Nie wolno podawać alkoholu benzylowego wcześniakom ani noworodkom.
GermanBei Früh- und Neugeborenen wurden in seltenen Fällen schwere unerwünschte Wirkungen berichtet.
Rzadko opisywano ciężkie reakcje niepożądane u wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie.
GermanIn flachen Meeren entfaltete sich das Leben schon früh; hier verwandelte es sich in komplexere Gebilde.
Na początku płytkie morza gościły życie, tam ewoluowało do bardziej złożonych form.
GermanAls Kinder wachten wir um ein Uhr früh auf und arbeiteten bis sechs Uhr abends, sechs Tage die Woche.
Jako dzieci wstawaliśmy o 1 w nocy i pracowaliśmy do 6 wieczorem, sześć dni w tygodniu.
GermanRB: Sie war der Überzeugung, dass wir schon sehr früh auf unseren eigenen Beinen stehen sollten.
Była przekonana, że powinniśmy od najmłodszych lat być samodzielni.
GermanIch lernte früh dieses Modell der wiederkehrenden Einnahmen zu lieben.
Uwielbiam ten model stałego dochodu. ~~~ Tak mnie wychowano.
GermanDu musst wissen, dass das deine Kinder früh töten wird.
I chcę żebyś wiedziała, że to spowoduje przedwczesną śmierć twoich dzieci.
GermanEnbrel darf nicht bei Früh- oder Neugeborenen angewendet werden.
Nie wolno podawać produktu Enbrel wcześniakom i noworodkom.
GermanEin solcher Wechsel von der intravenösen auf die orale Verabreichungsform sollte so früh wie möglich erfolgen.
Należy jak najszybciej przejść z leczenia dożylnego na terapię doustną.
GermanSie gehen früh morgens nach draussen, bevor die erste Gruppe auf Nahrungssuche geht.
Wyznaczają dokąd mają się udać poszukiwacze.
German"Du warst heute früh schon wieder zu spät in der Schule."
to krótki moment w historii. ~~~ Znów spóźniłeś się do szkoły.
GermanDonnerstag früh setzten wir die Medikation ab.
Tu jest elektrogram - sygnał z wnętrza serca świni, przekazywany radiowo.