DE eingreifen
volume_up
[eingreifend|eingegriffen] {verb}

Selbst eingreifen, an die Vereinten Nationen appellieren, oder nichts tun?
Interweniować, zgłosić do ONZ czy nic nie robić?
Und heute, nach der globalen Wirtschaftskrise, gab es ein ganz neues Regelsystem, wie der Staat eingreifen sollte.
A dzisiaj, po światowym kryzysie gospodarczym pojawił się cały nowy katalog zasad określający jak państwo powinno interweniować.
Aber wenn Gott diese Dinge tun kann oder wird - eingreifen um den Lauf der Ereignisse zu verändern - hätte er sicher den Tusnami aufhalten können.
Ale jeśli Bóg potrafi zdziałać lub zamierza zdziałać te rzeczy - interweniować, by zmieniać bieg wydarzeń - mógł On z pewnością powstrzymać tsunami.

Användningsexempel för "eingreifen" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanUm eine Verbindung automatisch herzustellen, ist kein Eingreifen Ihrerseits erforderlich.
Aby nawiązać połączenie automatycznie, nie jest wymagane wykonanie żadnej czynności.
GermanSie braucht ein Mittel, um internationales Eingreifen zu legitimieren.
Potrzebuje narzędzia do legitymizacji międzynarodowych działań.
GermanDies kann zum Einatmen von Fremdkörpern führen, so dass medizinisches Eingreifen notwendig werden kann.
To może prowadzić do zainhalowania ciała obcego, co może wymagać interwencji lekarza.
GermanFür das Experiment müsste ich also in das Gehirn eingreifen und das Oxytocin direkt manipulieren.
Żeby przeprowadzić eksperyment musiałem dostać się do mózgu i manipulować oksytocyną bezpośrednio.
GermanWenn nötig, wird Ihr Arzt entsprechend medizinisch eingreifen (z.B. in Form von künstlicher Ernährung).
Lekarz zastosuje specjalne leczenie, jeżeli będzie to konieczne (np. w formie sztucznego odżywiania).
GermanEin therapeutisches Eingreifen war nicht erforderlich.
Interwencja terapeutyczna nie była konieczna.
GermanLetztes Jahr gab es in China 85.000 Aufstände, 230 jeden Tag, die polizeiliches oder militärisches Eingreifen erforderten.
bylo 230 dni, które wymagaly interwencji policji lub wojska.
GermanEin medizinisches Eingreifen kann notwendig werden (z.B. in Form von künstlicher Ernährung) (siehe Abschnitt 4.8).
Konieczna może okazać się interwencja lekarza, np. w formie założenia sondy dożołądkowej (patrz też punkt 4. 8).
German Falls Finanzinstitute trotz all dieser Maßnahmen in eine Schieflage geraten, müssen die Behörden unter Umständen eingreifen.
Jeśli mimo tych działań instytucje finansowe znajdą się w trudnej sytuacji, konieczna może się okazać interwencja władz.
GermanWir sind Joggern begegnet, vollen Highways, Mauthäuschen und all das ohne menschliches Eingreifen; das Auto fährt einfach von allein.
Napotkaliśmy biegaczy, zatłoczone autostrady, bramki, bez ingerencji ze strony człowieka, samochód sam się prowadzi.
GermanLetztes Jahr gab es in China 85.000 Aufstände, 230 jeden Tag, die polizeiliches oder militärisches Eingreifen erforderten.
German Falls Finanzinstitute trotz all dieser Maßnahmen in eine Schieflage geraten, müssen die Behörden unter Umständen eingreifen.
Jeśli pomimo wszystkich tych rozwiązań instytucje finansowe znajdą się w trudnej sytuacji, może okazać się konieczna interwencja władz.
GermanIch werde jetzt eingreifen.
GermanSchwere hypotensive Reaktionen erfordern ein sofortiges Eingreifen unter Anwendung etablierter Maßnahmen zur Behandlung eines Schocks.
Silne reakcje ze znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego wymagają natychmiastowej interwencji zgodnie z obowiązującymi zasadami leczenia wstrząsu.
GermanVon erniedrigten Blutwerten, die ein klinisches Eingreifen erforderten, wurde im Rahmen von Einzelfallmeldungen berichtet.
W raportach otrzymanych po wprowadzeniu preparatu do obrotu opisywano również zmniejszenie wartości parametrów hematologicznych, wskazujące na konieczność leczenia.
GermanDieses Verhalten gibt es seit drei, vier oder fünf Millionen Jahren und wir können nicht einfach eingreifen und sagen: "Das ist falsch, das ist richtig."
Te zwierzęta zachowują się w ten sposób od trzech, czterech, pięciu milionów lat więc nie można się wtrącać mówiąc - "To jest złe, a to jest dobre".
GermanAber damit wir diese einfangen können, müssen wir uns nicht nur anstrengen, sondern auch nach bestimmten Regeln leben; das bedeutet, dass wir nicht eingreifen können.
Żeby się do nich dostać, musimy nie tylko wejść na ich teren, ale musimy żyć według pewnych zasad, co oznacza, że nie możemy się wtrącać.
GermanDie Kameras senden automatisch Bilder von einem Einbruch an das Handy oder den PDA Ihres Wachdienstmitarbeiters, sodass dieser feststellen kann, ob ein Eingreifen erforderlich ist.
Kamery automatycznie przesyłają obrazy na telefon lub urządzenie PDA strażnika, umożliwiając mu określenie, czy wymagane jest podjęcie jakiegoś działania.
GermanDie Behandlung des Torticollis spasmodicus kann Dysphagien unterschiedlichen Schweregrades mit der Gefahr der Aspiration hervorrufen, so dass medizinisches Eingreifen notwendig werden kann.
Leczenie kurczowego kręczu szyi może spowodować zaburzenia połykania o różnym stopniu ciężkości z ryzykiem aspiracji, które mogą wymagać interwencji lekarza.