"Naiman qi (Ort in Inner Mongolia)" - Kinesisk översättning

DE

"Naiman qi (Ort in Inner Mongolia)" på kinesiska

DE Naiman qi (Ort in Inner Mongolia)
volume_up

1. geografi

Naiman qi (Ort in Inner Mongolia)
volume_up
奈曼旗 [nàimànqí] {egenn.}

Liknande översättningar för "Naiman qi (Ort in Inner Mongolia)" på kinesiska

Qi
Ort
Chinese
in
Chinese
Inn
Chinese