DE sich schleppen
volume_up
{intransitivt verb}

1. allmänt

sich schleppen
volume_up
to pull {intran. vb} (move with effort)
sich schleppen (även: sich hinschleppen)
volume_up
to drag {intran. vb} [bild.] (pass slowly)
sich schleppen
volume_up
to toil {intran. vb} (move laboriously)
sich schleppen
volume_up
to slog {intran. vb} (walk doggedly)

2. militärt

sich schleppen
volume_up
to yomp {intran. vb} [vard.]

Synonymer (tyska) till "schleppen":

schleppen

Liknande översättningar för "sich schleppen" på engelska

sich pronomen
sich
Schleppen substantiv
schleppen verb
sich schleppen verb
sich schleppen