"zkouška" - Engelsk översättning

CS

"zkouška" på engelska

CS zkouška
volume_up
{femininum}

1. allmänt

zkouška (även: test)
volume_up
test {substantiv}
Zkouška přiměřenosti není politickou zkouškou, jde o zkoušku právní.
The proportionality test is not a political test; it is a legal test.
Vypracování nové ústavy bude v tomto ohledu první důležitá zkouška.
Drawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
Je to zkouška důvěryhodnosti norem Evropské unie v oblasti lidských práv.
This is a test of the credibility of the European Union's human rights standards.
zkouška (även: experiment, líčení, pokus, soužení)
volume_up
trial {substantiv}
Mám pocit, že loňská zkouška nové právní úpravy dopadla dobře.
I feel that last year's general trial of the new discipline had good results.
První zkouška byla v Bibli -- Daniel 1:12.
The first trial was in the Bible -- Daniel 1:12.
A je to zkouška tablet rybího oleje.
And this is the trial of fish oil pills.
zkouška (även: nácvik)
volume_up
rehearsal {substantiv}
Nakonec se rozmyslí: "Tak hádám, že zkouška někdy musí skončit."
And the first mate thinks, "Well, I guess at some point the rehearsal has to end."
Jakože: "Je to ještě zkouška, nebo ho už mám rozvázat?"
He's like, "Is this still the rehearsal, or should I untie him?"
Tato neradostná generální zkouška je neblahým znamením pro prezidentské volby v březnu 2008 a zároveň ukazuje, jak důležitý je náš smysl pro hodnoty.
This discouraging final rehearsal does not bode well at all for the Presidential elections in March 2008 and at the same time shows us the importance of our understanding of values.
zkouška
volume_up
try {substantiv}
zkouška (även: zkoušení)
volume_up
trying {substantiv}
volume_up
examination {substantiv}
zkouška
volume_up
exam {substantiv}
zkouška (även: ověření)
volume_up
assay {substantiv}
zkouška (även: konkurs, konkurzní výkon)
volume_up
audition {substantiv}
zkouška (även: prokázání, zkoušení)
volume_up
proving {substantiv}
zkouška (även: vyzkoušení)
volume_up
tryout {substantiv}
zkouška
volume_up
try-out {substantiv}

2. "před koncertem"

zkouška
volume_up
run-through {substantiv}

Användningsexempel för "zkouška" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechPro náhlavní soupravy neexistuje snad větší zatěžkávací zkouška než používání v kontaktních centrech.
There’s no more challenging environment for headsets than contact centres.
CzechBěhem předčítání se tlačítko Zkouška hlasu změní na tlačítko Zastavit, které dovolí řeč ukončit.
When speaking, the Preview Voice button changes to Stop, which allows you to end the speech.
CzechJe to právě zkouška zodpovědnosti, co je teď potřeba.
It is an exercise in responsibility that is now in need.
CzechPo dokončení ukázky (nebo v případě jejího zastavení) se tlačítko Zastavit změní zpět na tlačítko Zkouška hlasu.
When finished speaking (or if it's stopped), the Stop button changes back to the Preview Voice button.
CzechPo dokončení ukázky (nebo v případě jejího zastavení) se tlačítko Zastavit změní zpět na tlačítko Zkouška hlasu.
When finished speaking (or if it is stopped), the Stop button changes back to the Preview Voice button.
CzechBude to další zkouška demokracie v zemi.
This will be another check on democracy in the country.
CzechV té době to byla zkouška s N= 20.
CzechV současné době v Unii probíhá zkouška toho, jak pevný je řetěz její solidarity, a všichni víme, že pevnost řetězu udává jeho nejslabší článek.
The chain of solidarity in the Union is currently being tested, and we all know that the strength of a chain is that of its weakest link.
CzechNyní nastává praktická zkouška vůdčí role EU v oblasti boje proti změně klimatu: Jsme připraveni zpřísnit své emisní cíle a místo 20% snížení si stanovit snížení o 30 %?
Now, the EU leadership on climate change is, in practice, being tested: are we prepared to tighten up our emissions targets by moving from a 20% to a 30% decrease?
CzechPokud bude zkouška občanské iniciativy úspěšná, a já doufám, že bude, je dost možné, že později budeme moci dále pokročit na cestě k přímému vlivu.
If the citizens' initiative experiment is successful, as I hope it will be, it is very possible that afterwards, we will be able to make further progress along the path towards direct influence.