"v zahraničí" - Engelsk översättning

CS

"v zahraničí" på engelska

EN

CS v zahraničí
volume_up
{adverb}

v zahraničí (även: do ciziny, v cizině, za hranicemi)
volume_up
abroad {adv.}
Pravidelně jsme v televizi vídávali záběry rodin ponechaných v zahraničí.
We would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
Pro všechny je třeba rozšířit možnosti získávání zkušeností v zahraničí.
We need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
Umožní jim podnikat v zahraničí stejně snadno jako v tuzemsku.
They will be able to do business just as easily abroad as in their own country.

Liknande översättningar för "v zahraničí" på engelska

v preposition
zahraničí substantiv

Användningsexempel för "v zahraničí" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechV zahraničí nemůžete řídit pouze s prozatímním průkazem nebo dočasným potvrzením.
You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
CzechPokud pracujete v zahraničí, může se výše dávek, které pobíráte, podstatně lišit.
The amount of benefit you receive may vary greatly when you work in another country.
CzechBude mi velkou ctí s ní úzce spolupracovat při reprezentaci Unie v zahraničí.
It will be my privilege to work closely with her in representing the Union externally.
CzechNavštívil jsem tento region a mluvil s mnoha tamními lidmi i s lidmi v zahraničí.
I have visited the region and have spoken to many people inside and outside the country.
CzechPři zajišťování finanční stability je tedy nezbytné zohledňovat i podnikání v zahraničí.
So financial stability has to take account of this cross-border business.
CzechFinanční prostředky EU vám mohou pomoci při profesním rozvoji či financování stáže v zahraničí:
EU financing could support your training and career development as a researcher:
CzechSpolečná měna také usnadňuje cestování a nakupování v zahraničí.
A common currency also encourages people to travel and shop in other countries.
CzechSoudní řízení může být nákladné a časově náročné, zvláště probíhá-li v zahraničí.
Court proceedings can be costly and time-consuming, especially if they're not in your home country.
CzechPokud někoho zraníte v zahraničí, budete kryti z pojištění vašeho vozidla v celé EU.
Your car insurance policy from your home country covers you throughout the EU if you injure someone.
CzechAktiva držená v zahraničí se nyní rovnají třetině globálních aktiv...
Assets held offshore are now equal to a third of global assets...
CzechVíce než milion evropských občanů pracuje v zahraničí.
More than one million European citizens work in countries other than their own.
CzechÍránští občané žijící v zahraničí bojují za demokratické změny ve své zemi.
Outside the country Iranian civilians are struggling to fight for a democratic change in their country.
CzechPokud jde o peníze v zahraničí, to je jiný problém.
As concerns international money, that is a something of a different issue.
CzechV závěrech Rady ministrů zahraničí se nevyskytuje žádná zmínka o blízkovýchodním kvartetu.
In the conclusions from the Council of Foreign Ministers there is no reference to the Middle East Quartet.
CzechPracujete-li v zahraničí, máte vy i vaši rodinní příslušníci stejná práva jako občané hostitelské země.
As a migrant worker, you and your family have the same rights as nationals of your new country.
CzechMiliony mladých lidí studují s podporou EU v zahraničí.
Millions of young people study in other countries with EU support.
CzechVíme, že rodiče dětí pracující v zahraničí na ně pobírají příspěvky.
We know that the parents of children from Member States working in any other country receive child benefit.
CzechPráva na trvalý pobyt mohou pozbýt, pokud stráví v zahraničí nepřetržitě více než24 měsíců.
They can lose their right to permanent residence if they live outside the country for over 2 consecutive years.
CzechProblémem zároveň stále zůstává způsob úhrady receptů vystavených v zahraničí.
In addition to that, the problem of the method of reimbursement of prescriptions issued in other countries still remains.
CzechZa posledního půl roku se sice nezměnila situace v Zimbabwe samotném, zato se změnila v zahraničí.
The internal situation in Zimbabwe has not changed in the last six months, but the external situation has.