"v tuto chvíli" - Engelsk översättning

CS

"v tuto chvíli" på engelska

CS v tuto chvíli
volume_up
{adverb}

v tuto chvíli
Pane ombudsmane, omlouvám se, ale v tuto chvíli chystám tomuto požadavku vyhovět.
Ombudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
Takový je tedy v tuto chvíli důvod svobodného hlasování v rámci skupiny PPE.
That, then, is the reason for the free vote within the PPE group at this point in time.
Zda budou či nebudou úspěšná, tím si v tuto chvíli nemůžeme být jisti.
Whether they will or not, we cannot be certain at this point in time.

Liknande översättningar för "v tuto chvíli" på engelska

v preposition
tuto adjektiv
English
chvíli adverb

Användningsexempel för "v tuto chvíli" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechZ mého pohledu není v tuto chvíli ratifikace Lisabonské smlouvy hlavní prioritou.
In my view, our main priority at present is not ratification of the Lisbon Treaty.
CzechNávrh je v tuto chvíli dobrý a moje skupina ho na zítřejším hlasování podpoří.
It is a good proposal now, and my group will support it in the vote tomorrow.
CzechTakže v tuto chvíli se s vámi mohu podělit o názor maďarského předsednictví.
So at this moment I can share with you the opinion of the Hungarian Presidency.
CzechNa čem Komise v tuto chvíli pracuje a jakou má představu o řešení tohoto problému?
What work is the Commission currently doing and how does it view this issue?
CzechObchodní preference pro Pákistán tomu možná v tuto chvíli pomohou zabránit.
Trade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
CzechV tuto chvíli nelze žádné položky v seznamu transakcí upravovat ani mazat.
At this time, it isn't possible to edit or delete items from your transactions.
CzechV tuto chvíli to je jen experiment, ale nechte mě vám ukázat možné budoucí aplikace.
For now, it's an experiment, but let me show you some possible future applications.
CzechV tuto chvíli to znamená, že se směrnice vztahuje na 69 letišť v Evropské unii.
At present that means that the directive applies to 69 airports in the European Union.
CzechTento mechanismus Řecku nepomáhá, naopak má pro něj v tuto chvíli škodlivé důsledky.
That mechanism is not in fact helping Greece, but punishing it at the moment.
CzechPrávě v tuto chvíli je během každé minuty nahráno na YouTube 48 hodin videa.
Right now there are 48 hours of video being uploaded to YouTube every single minute.
CzechSamozřejmě v tuto chvíli musíme ocenit oněch 7 států, které úmluvu ratifikovaly.
At this moment we must of course applaud the 7 states that have ratified the convention.
CzechLisabonská smlouva v tuto chvíli platí, nemá smysl nad tím dále diskutovat.
The Lisbon Treaty is now in force and it does not make sense to discuss it further.
CzechProto bych vám chtěl říci, že zpráva se v tuto chvíli těší většinové podpoře.
This is why I want to tell you that the report enjoys majority support at the moment.
CzechNezapomínejte, jak vážení poslanci vědí, že v tuto chvíli vůbec neexistuje.
Remember, as honourable Members know, it does not exist at all at the moment.
CzechV tuto chvíli jsou nepostradatelnými nástroji k překonání krize na trzích.
At this moment, they are indispensable tools to overcome the crisis on the markets.
CzechV tuto chvíli tady máme velmi málo plánů, musíme tedy v tomto směru vytrvale postupovat.
At the moment, I see far too few plans here - but we must push forward with this.
CzechPrávě dnes a v tuto chvíli, kdy zde hovoříme, probíhá v Bruselu kulturní summit Čína-EU.
Today, the China-EU cultural summit is taking place here in Brussels as we speak.
CzechV tuto chvíli ale můžeme být zřejmě spokojeni, že máme zajištěný rozpočet na rok 2011.
Now, however, we can probably be satisfied that there is a budget in place for 2011.
CzechDámy a pánové, domnívám se, že v tuto chvíli se jedná skutečně o strategickou záležitost.
Ladies and gentlemen, I believe this is a truly strategic matter at the moment.
CzechMám na mysli podniky v kraji Veneto, které jsou v tuto chvíli pod vodou.
I am thinking of the businesses in the Veneto which are underwater right now.