"otevřený" - Engelsk översättning

CS

"otevřený" på engelska

volume_up
otevřený {adj. mask.}

CS otevřený
volume_up
{adjektiv maskulinum}

1. allmänt

volume_up
open {adj.}
Potřebujeme otevřený, flexibilní a dynamický dialog mezi všemi zúčastněnými.
We need an open, flexible and dynamic dialogue between everyone involved.
To nemůžeme přijmout, protože evropská integrace znamená otevřený dialog.
We cannot accept that, since European integration means open dialogue.
Toto řešení určitě potěší ty, kdo podporují otevřený přístup k internetu.
This solution will certainly please the supporters of open access to the internet.
otevřený
volume_up
opened {adj.}
Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny
Cycle through items in the order in which they were opened
Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny
Cycle through items in the order in which they were opened
Proces přistoupení k Evropské unii postupuje: v polovině června byly otevřeny další dvě kapitoly.
The EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.
otevřený (även: hanebný, hrubý, košilatý, krutý)
volume_up
raw {adj.}
otevřený (även: odcházející, vycházející)
Pane předsedající, chtěl bych být v této rozpravě zcela otevřený.
Mr President, I would like to be completely frank in this debate.
Proto jsem byl mimořádně upřímný a mimořádně otevřený.
Therefore, I was extremely frank and extremely open.
Ten, koho vidím, je hlava státu, to jistě, ale také poněkud otevřený předseda vlády.
What I am seeing is a head of state, certainly, but also a somewhat frank Prime Minister.
otevřený (även: nestranný, upřímný)
volume_up
candid {adj.}
Náš prezident byl v tomto směru zcela otevřený.
Our President was quite candid about it.
otevřený (även: přímý, upřímný)
That is outright deception.
otevřený (även: upřímný)
otevřený (även: neskrývaný, netajený, zjevný)
volume_up
overt {adj.}
otevřený (även: neskrývaný)
otevřený (även: pootevřený)
volume_up
ajar {adj.}
otevřený (även: nepokrytý, uznaný, uznávaný, zjevný)
volume_up
avowed {adj.}
otevřený (även: rozvinutý)
otevřený

2. sport: "turnaj"

otevřený (även: i pro amatéry)
volume_up
pro-am {adj.}

Användningsexempel för "otevřený" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechZavření aktuální záložky (nebo aktuálního okna, nejsou-li otevřeny žádné záložky)
Закрити поточну вкладку (або поточне вікно, якщо немає відкритих вкладок)
CzechJe správné, že by dnes měly být znovu otevřeny některé části vzdušného prostoru.
It is right that some parts of the airspace should be reopened today.
CzechZa třetí, náš přístup k boji s chudobou musí být mezinárodní i otevřený světu.
Thirdly, our approach to combating poverty must be both international and outward-looking.
CzechJe třeba otevřený a všem přístupný dialog, který povede k politickému urovnání.
An inclusive dialogue is required, leading to a political settlement.
CzechNejen jakýkoli růst, nýbrž inteligentní růst, udržitelný růst a růst otevřený všem.
Not just any kind of growth, but intelligent growth, sustainable growth and inclusive growth.
CzechNavzdory tomu se však zdá, že v roce 2007 nebyly ze strany Komise otevřeny žádné nové případy.
However, despite this, it appears that during 2007 no new cases were initiated by the Commission.
CzechNárodní usmíření vyžaduje také dialog, který bude otevřený všem.
National reconciliation also requires an inclusive dialogue.
CzechEU i Rusko musí pamatovat na to, že pouze otevřený vztah může být skutečným partnerstvím.
Both the EU and Russia must keep in mind that a true partnership can only be a straightforward relationship.
CzechNapětí mezi Etiopií a Eritreou kvůli spornému území může kdykoli přerůst v otevřený konflikt.
Tensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
CzechPřípad kláštera Mor Gabriel je otevřený a ohledně tohoto kláštera musíme počkat na výrok soudu.
The case of the Mor Gabriel monastery is pending, and we shall have to await the judgment regarding that monastery.
CzechZ toho je zřejmé, že zbývá udělat ještě hodně práce a že trh není otevřený tak, jak by měl být.
This shows that there is still a great deal to do and that the market is not functioning properly in terms of openness.
Czechmusíme umožnit přístup k odborné přípravě (náhrady v době přípravy a otevřený přístup k zemědělským výzkumům);
we must develop access to vocational training (replacement during training and access to agricultural research),
CzechDalší kapitoly budou otevřeny do konce roku.
Other chapters will follow at the end of the year.
CzechAmerický systém je otevřený studentům z celého světa.
CzechMusí to být spravedlivý a otevřený proces.
CzechDnes jsou všechny možnosti otevřeny.
All options are currently on the table.
CzechS politováním musím říci, že ve své realizované podobě je systém nejen velmi složitý, ale rovněž otevřený různým interpretacím.
I note with regret that the system as implemented is not only complicated but also subject to different interpretations.
CzechZpráva pana Schlytera připouští složitost řešení problému výmětů ryb a já jeho otevřený přístup skutečně oceňuji.
Mr Schlyter's report recognises the complexity of dealing with the problem of discarding fish and I really welcome his inclusive approach.
CzechTato diskriminace vůči lidem s postižením si vyžaduje otevřený dialog bez ohledu na ekonomické vztahy mezi EU a Čínou.
This discrimination against persons with disabilities requires forthright dialogue, regardless of the economics between the EU and China.
CzechPokud jste otevřel otázku zdravotnické turistiky, myslím si, že to je pojem, který je značně otevřený a je tak otevřený, až je nebezpečný.
Regarding your question about health tourism, I think that this is a very vague concept; so vague that it is dangerous.