"obytný" - Engelsk översättning

CS

"obytný" på engelska

volume_up
obytný {adj. mask.}

CS obytný
volume_up
{adjektiv maskulinum}

obytný (även: bytový, domovní, domácí, místní)
Také je třeba stanovit lhůtu pro normy pasivních domů pro obytné a neobytné budovy v celé Evropě.
We also need to bring forward the deadline for a passive house standard for residential and non-residential buildings across Europe.
Nemám na mysli jen písemnosti a předměty denní potřeby, které by mohly být v muzeích, ale také obytné výškové budovy.
I have in mind not only writings and objects in daily use that could be in museums, but also residential towers.
Obytné oblasti se stěhují z center, a to dává vznik problémům s dopravou, distribucí zdrojů a rozvojem veřejných sítí.
Residential areas are moving away from the centre, giving rise to problems relating to transport, the distribution of resources and the development of utilities networks.

Användningsexempel för "obytný" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

CzechŘediteli podniku řekli, že by mu půjčili, kdyby zatížil svůj vlastní obytný dům hypotékou.
The company director was told that if he took out a mortgage on his own dwelling house, then they would allow him.