"konfederace" - Engelsk översättning

CS

"konfederace" på engelska

CS konfederace
volume_up
{femininum}

volume_up
union {substantiv}
Například Evropská odborová konfederace, o níž jsme také mluvili.
There is the European Trade Union Confederation, which we also spoke about.
Mnohem zajímavější mi naopak připadá návrh Evropské konfederace odborových svazů.
Conversely, I find the European Trade Union Confederation's proposal for a social clause more interesting.
Je založena Evropská konfederace odborových svazů.
The European Confederation of Trade Unions is set up.
konfederace
volume_up
confederation {substantiv}
Například Evropská odborová konfederace, o níž jsme také mluvili.
There is the European Trade Union Confederation, which we also spoke about.
Mnohem zajímavější mi naopak připadá návrh Evropské konfederace odborových svazů.
Conversely, I find the European Trade Union Confederation's proposal for a social clause more interesting.
Je založena Evropská konfederace odborových svazů.
The European Confederation of Trade Unions is set up.
konfederace
volume_up
confederacy {substantiv}

Användningsexempel för "konfederace" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Czechskupinu konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left
CzechSkupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice neskládá ruce do klína.
The Confederal Group of the European United Left/Nordic Left is not laying down its arms.
CzechSe zprávou skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice souhlasí.
I agree with the report by the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left.
CzechMy ve Skupině konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice si to nemyslíme.
We in the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Group do not think so.
CzechProto, bohužel, nemůže skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice tuto zprávu podpořit.
Unfortunately, therefore, the GUE/NGL Group cannot support this report.
CzechSkupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice bude hlasovat proti této zprávě.
The Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left will be voting against this report.
CzechI Mezinárodní konfederace odborových svazů koneckonců rozhoduje kvalifikovanou většinou, což umožňuje pružnost a změny.
After all, the ITUC votes by qualified majority, which makes flexibility and change possible.
CzechPřesto Skupina konfederace evropské sjednocené levice a Severské zelené levice a já návrh podpoříme.
Despite this, the Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left and I will support the proposal.
CzechTato konfederace je upřímná a je ochotná vyjednávat.
It is sincere and it is prepared to negotiate.
CzechSkupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice pomohla tuto rozpravu zorganizovat.
The Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left was instrumental in the organisation of the debate.
CzechSkupina Konfederace Evropské sjednocené levice - Severská zelená levice hlasovala proti této zprávě o spekulativních fondech.
The Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left voted against this report on speculative funds.
CzechSkupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice proti těmto nelidským praktikám protestuje.
The Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left, a left-wing group, protests against these inhumane practices.
CzechSpolu s poslanci za Skupinu konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice jsem hlasoval pro zprávu pana Berlata.
I have voted in favour of the Berlato report, as has the Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left.
CzechPozměňovací návrhy, které předložila skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, byly bohužel zamítnuty.
Unfortunately, amendments tabled by the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left were rejected.
Czech(FR) Paní předsedající, skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice nebude hlasovat pro tuto zprávu.
(FR) Madam President, the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left will not be voting for this report.
CzechNaše skupina, Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, se proto zdrží hlasování o této zprávě.
Our group, the Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left, is therefore going to abstain in the vote on this report.
CzechZ tohoto důvodu nepodporuji pozměňovací návrhy předložené skupinou konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice.
For this reason I do not support the amendments tabled by the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left.
CzechZástupci odborů, včetně Evropské konfederace odborových svazů, představili své názory při konferencích, především v průběhu roku 2008.
Representatives of trade unions, including European trade unions, presented their views at conferences, especially during 2008.
Czech. - (SV) Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice tuto zprávu podporuje.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (SV) This report has the support of the Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left.
CzechMoje skupina, skupina Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, je přesvědčena, že je to návrh zcela absurdní.
My group, the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left, believes that this proposal is absolutely absurd.