"เกี่ยวเก็บ" - Engelsk översättning

TH

"เกี่ยวเก็บ" på engelska

TH เกี่ยวเก็บ [kio kep] {verb}

1. jordbruk

เกี่ยวเก็บ (även: เกี่ยว, เก็บเกี่ยว)