"บังเกิด" - Engelsk översättning

TH

"บังเกิด" på engelska

บังเกิด [bangkoet] {vb}

TH บังเกิด [bangkoet] {verb}

1. allmänt

บังเกิด (även: คิดฝัน, คิด, กกนอน)

2. medicinvetenskap

บังเกิด

3. formellt