"บังคับให้ออกไป" - Engelsk översättning

TH

"บังคับให้ออกไป" på engelska

TH บังคับให้ออกไป {verb}

บังคับให้ออกไป (även: หัวดื้อ)