"tycker" - Tysk översättning

SV

"tycker" på tyska

SV tycker
volume_up
{verb}

tycker (även: anse, upptäcka, hitta, finna)
Vi tycker att betänkandet innehåller både positiva och negativa saker.
Wir finden, daß der Bericht positive und negative Elemente enthält.
Någon tycker att det ekonomiska stödet måste avskaffas så snabbt som möjligt.
Die einen finden, daß die Subventionen so schnell wie möglich abgeschafft werden müssen.
Nu känner folk igen mig på Macy’s och mina barnbarn tycker att jag är cool.
Jetzt erkennen mich die Leute bei Macy's und meine Enkel finden mich cool.
tycker (även: anse, mena)
Det var en bra komplimang, tycker jag, men det var nog inte menat som en sådan.
Das war in meinen Augen ein großes Kompliment, wenn es mit Sicherheit auch nicht als solches gemeint war.
Jag kommer inte att upprepa här vad jag tycker om Amsterdamfördraget.
Ich möchte hier nicht meinen Standpunkt zum Amsterdamer Vertrag wiederholen.
Vi tycker ibland att de olika parterna arbetar isolerade från varandra.
Wir meinen manchmal, die Bereiche würden isoliert voneinander arbeiten.

Synonymer (svenska) till "tycker":

tycker
Swedish
tycka
Swedish

Användningsexempel för "tycker" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag tycker faktiskt som flera andra kolleger att detta är mycket viktiga frågor.
Ich bin wie andere Kollegen der Auffassung, dass hier viel auf dem Spiel steht.
SwedishJag tycker, att man då måste säga det ena men också allvarligt beakta det andra.
Ich denke, man muß da das eine sagen und sich das andere auch zu Herzen nehmen.
SwedishJag tycker också att ni rent allmänt underskattar den makroekonomiska effekten.
Ich glaube auch, Sie unterschätzen den makro-ökonomischen Effekt im allgemeinen.
SwedishJag tycker att det egentligen inte går för sig och att rådet måste sluta med det.
Das ist meines Erachtens nicht zulässig, und vom Rat muß damit aufgehört werden.
SwedishJag tycker att detta bara skadar den fredliga och kommande utvecklingen i Kongo.
Ich denke, das schadet nur der friedlichen und zukünftigen Entwicklung des Kongo.
SwedishFör det andra tycker jag att punkt 26 i Lagendijkbetänkandet är en utmärkt idé.
Zweitens: Ziffer 26 des Berichts Lagendijk halte ich für eine hervorragend Idee.
SwedishI det hänseendet tycker jag att ett exempel nyligen i Frankrike är mycket viktigt.
Dabei erinnere ich mich an ein wichtiges Ereignis jüngeren Datums in Frankreich.
SwedishJag tycker också att det förekommer mycket hyckleri och struntprat i parlamentet.
Ich meine zudem, dass es in diesem Haus viel Heuchelei und Doppelzüngigkeit gibt.
SwedishJag tycker att det finns tre saker som är viktiga att säga i detta sammanhang.
Meines Erachtens sind in diesem Zusammenhang vor allem drei Dinge von Bedeutung.
SwedishJag tycker att artikel 4 är tekniskt bättre i detta förslag än i förra omgången.
Ich finde, daß Artikel 4 bei diesem Vorschlag besser ist als beim vorigen Mal.
SwedishJag tycker att ert ingripande gentemot den franska regeringen var fantastiskt.
Ich denke, Sie haben sich bei der französischen Regierung großartig eingesetzt.
SwedishDen politiska utveckling som skett under den tiden tycker vi är för obetydlig.
Nach unserem Dafürhalten hat sich konzeptionell seither nicht allzu viel getan.
SwedishJag tycker inte att kammaren har uppmärksammat detta tillräckligt hittills i kväll.
Ich denke, es ist heute Abend in diesem Hause noch nicht genug gewürdigt worden.
SwedishAtt förbjuda alla flamskyddsmedel tycker jag dock är att gå ett steg för långt.
Ein Verbot sämtlicher Flammschutzmittel geht mir allerdings einen Schritt zu weit.
SwedishDet tycker jag är mycket oroande, eftersom det betyder att man inte kan agera.
Ich halte das für sehr Besorgnis erregend, da es heißt, dass man nichts tun kann.
SwedishÄndringsförslag 11 från PPE-DE-gruppen tycker jag likaså är fullt acceptabelt.
Änderungsantrag 11 der PPE-DE-Fraktion erscheint mir ebenfalls völlig akzeptabel.
SwedishDen andra frågan är: Vad tycker ni om de regionala processerna i kandidatländerna?
Zweite Frage: Wie beachten Sie die regionalen Prozesse in den Beitrittsländern?
SwedishJag tycker inte att barnomsorgsfrågor skall handhas på EU-nivå av flera orsaker.
Es gibt mehrere Gründe, warum Fragen der Kinderfürsorge nicht auf EU-Ebene gehören.
SwedishHerr ordförande, jag ställde tidigare en fråga som jag tycker är mycket viktig.
Herr Präsident, ich habe vorhin eine Frage gestellt, die mir sehr wichtig ist.
SwedishLåt mig tillägga: Man håller visserligen med dem, men man tycker inte om det!
Ich möchte noch sagen: Man stimmt dem zwar zu, aber gefallen tut es einem nicht!