"TV kanaler" - Tysk översättning

SV

"TV kanaler" på tyska

Se exempelmeningar för "TV kanaler" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "TV kanaler" på tyska

tv substantiv
German
TV substantiv
German
kanal substantiv
German

Användningsexempel för "TV kanaler" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet blir fler och fler TV-kanaler, reklamen tar sig större och större friheter.
Es gibt immer mehr Fernsehkanäle, die Werbung nimmt sich immer größere Freiheiten.
SwedishDemonstrationer bannlystes, och många radio- och TV-kanaler stängdes.
Es wurden Demonstrationen verboten und zahlreiche Fernseh- und Rundfunkanstalten geschlossen.
SwedishI våra TV-kanaler sänds många icke-ungerska och europeiska filmer.
Unser Fernsehen sendet viele nicht ungarische und europäische Filme.
SwedishTV-kanaler måste själva välja hur de tillhandahåller sina program och den musik som de vill spela.
Fernsehsender müssen selbst wählen, wie sie ihre Programme und die Musik, die sie spielen wollen, anbieten.
SwedishKampanjer där man avråder från utflyttning kan drivas i de TV-kanaler som ses i norra Marocko.
Man kann abschreckende Informationskampagnen über die Fernsehprogramme senden, die im Norden Marokkos empfangen werden.
Swedish1989 fanns det bara 47 tv-kanaler i hela Europa.
1989 gab es in ganz Europa gerade einmal 47 Fernsehkanäle.
SwedishIndiska staten ägde och drev alla TV-kanaler.
Die indische Regierung besaß und betrieb alle TV-Sender.
SwedishI samband med detta ämne vill jag ställa följande fråga: varför måste vi reglera programmen i våra TV-kanaler?
Ich möchte zu diesem Thema folgende Frage stellen: Weshalb müssen wir die Programme unserer Fernsehsender regeln?
SwedishHar vi med överutbudet av nya TV kanaler, med digital TV någonstans en parlamentets TV kanal?
Wie weit sind wir angesichts der Vielfalt neuer Fernsehkanäle, angesichts des digitalen Fernsehens mit einem Parlamentskanal gekommen?
SwedishKommissionären sade i sina avslutande kommentarer att folk enbart oroar sig för sina nationella TV-kanaler.
Der Kommissar sagte in seinen abschließenden Bemerkungen, den Menschen gehe es lediglich um ihre nationalen Fernsehprogramme.
SwedishLokala TV-kanaler får mycket uppmärksamhet, men avsätter tyvärr bara 12 procent av sin bevakning till internationella nyheter.
Und zwar sind lokale Nachrichtensender sehr beliebt, die unglücklicherweise nur 12 Prozent ihrer Berichterstattung internationalen Themen widmen.
SwedishTillgången till oberoende informationskällor är fortfarande begränsad, eftersom alla rikstäckande radio- och TV-kanaler är statskontrollerade.
Der Zugang zu unabhängigen Informationsquellen ist beschränkt, da sich alle landesweiten Rundfunk- und Fernsehsender in staatlicher Kontrolle befinden.
SwedishPresident Kutjma slår på trumman för sin favoritkandidat och tvingar statliga tjänstemän och TV-kanaler att rätta in sig i ledet och stödja honom.
Präsident Kutschma schwingt die Peitsche für seinen Wunschkandidaten und schaltet staatliche Angestellte und das Fernsehen gleich, um ihn zu unterstützen.
SwedishJag skulle vilja påpeka att programmet Media Plus inte inkluderar TV-kanaler som direkta bidragsmottagare i någon av de planer som ingår i programmet.
Ich möchte betonen, dass beim Programm MEDIA PLUS keine Fernsehsender zu den direkt Begünstigten der im Rahmen dieses Programms durchgeführten Maßnahmen zählen.
SwedishVi skall ha klart för oss att i den värld vi i dag lever i med alla dess TV-kanaler vet också de allra fattigaste att det är mycket stora skillnader i världen.
Wir müssen uns über eines bewusst werden: In unserer Welt erfahren auch die Allerärmsten über das Fernsehen, dass es große Unterschiede in der Welt gibt.
Swedish. – Den ärade ledamoten har tagit upp flera frågor angående finansiering av TV-kanaler och av enskilda produktionsbolag inom ramen för Mediaprogrammet.
. Der verehrte Abgeordnete hat eine Reihe von Fragen zur Finanzierung von Fernsehsendern und unabhängigen Produktionsfirmen durch das Programm MEDIA angesprochen.
SwedishDet kunde dock vara fler program, och självklart skall TV-kanaler ha som skyldighet att sända politiska debatter och nyhetsprogram på teckenspråk.
Es könnten jedoch mehr Sendungen sein, und natürlich müßten Fernsehsender verpflichtet sein, politische Debatten und Nachrichtensendungen mit Gebärdensprache zu unterlegen.
SwedishFör att få in nationella TV-kanaler via satellit utanför det egna hemlandet måste man antingen ha en olaglig dekoder eller ett piratkort.
Um nationale Fernsehprogramme außerhalb ihres Herkunftslandes über Satellit zu empfangen, ist es erforderlich, entweder über einen illegalen Decoder oder über eine Piratenkarte zu verfügen.
SwedishDet framgår av att över 300 oberoende tidningar publiceras; det finns över 30 oberoende radiostationer och fyra oberoende TV-kanaler på mindre än två års tid.
Ausdruck dafür ist die Entstehung von über 300 unabhängigen Zeitungen, mehr als 30 unabhängigen Rundfunksendern sowie vier unabhängigen Fernsehsendern in weniger als zwei Jahren.
SwedishDetta gäller såväl antalet TV-kanaler som den totala omsättningen för radio- och TV-sändare samt försäljningen av reklam för både allmänrättsliga och privata producenter.
Dies betrifft die Zahl der Fernsehkanäle ebenso wie die Gesamtumsätze der Hörfunk- und Fernsehsender und die Werbeumsätze der öffentlich-rechtlichen und privaten Anbieter.
Lär dig andra ord
Swedish
  • TV kanaler

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.