"sjuksköterska" - Tysk översättning

SV

"sjuksköterska" på tyska

SV

sjuksköterska {utrum}

volume_up
1. allmänt
sjuksköterska
Som sjuksköterska måste jag säga att jag var oerhört imponerad av sjukhuset.
Als Krankenschwester muß ich sagen, daß ich äußerst beeindruckt von diesem Hospital war.
Hon är sjuksköterska i San Francisco.
Sie ist eine Krankenschwester in San Francisco.
En läkare i Slovakien tjänar någonstans mellan 350 till 500 euro i månaden, medan en sjuksköterska får ut 250 till 300 euro.
Ein Arzt erhält in der Slowakei 350 bis 500 Euro im Monat, eine Krankenschwester 250 bis 300 Euro.
sjuksköterska
sjuksköterska (även: syster)
Då förklarade sjuksköterskorna två saker för mig.
Darauf sagten die Schwestern mir zwei Dinge.
Jag var sjuksköterska, jag gruvar mig för att tala om för hur många år sedan, men på den tiden var de tekniska kraven på både läkare och sjuksköterskor avsevärt lägre än de är nu.
Ich war einmal Krankenschwester - ich sage ungern, vor wie vielen Jahren -, aber damals waren die technischen Anforderungen an Ärzte wie an Schwestern erheblich geringer als heute.
sjuksköterska
Det andra området rör särskilda yrken som till exempel sjuksköterskor, kirurger på det veterinära området, barnmorskor, arkitekter, farmaceuter och läkare.
Zweitens geht es um spezielle Berufsgruppen wie Krankenschwestern und Krankenpfleger, Tierärzte, Hebammen, Architekten, Apotheker und Ärzte.
2. "inom äldrevården"
sjuksköterska
3. "inom äldrevården; kvinnlig"
sjuksköterska

Användningsexempel för "sjuksköterska" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom sjuksköterska måste jag säga att jag var oerhört imponerad av sjukhuset.
Als Krankenschwester muß ich sagen, daß ich äußerst beeindruckt von diesem Hospital war.
SwedishHan fortsatte jobba som psykiatrisk sjuksköterska.
Er arbeitete weiter als Pfleger in einer Psychiatrie.
SwedishEn läkare i Slovakien tjänar någonstans mellan 350 till 500 euro i månaden, medan en sjuksköterska får ut 250 till 300 euro.
Ein Arzt erhält in der Slowakei 350 bis 500 Euro im Monat, eine Krankenschwester 250 bis 300 Euro.
SwedishNio döda...... inklusive ClA, Amerikanska och Colombianska militärer, en brevbärare...... en sjuksköterska och hennes son.
Darunter ClA, amerikanische und kolumbianische Militärs, ein Postbote, eine Krankenschwester und ihr Sohn.
SwedishHon är sjuksköterska i San Francisco.
Sie ist eine Krankenschwester in San Francisco.
SwedishJag behöver knappast säga att jag är fullständigt emot rökning, i egenskap av åldrande, före detta sjuksköterska.
Als ehemalige Krankenschwester mit langjähriger Erfahrung muss ich wohl nicht darauf hinweisen, dass ich strikt gegen das Rauchen bin.
SwedishBara 53 procent av kvinnorna i utvecklingsländerna föder sina barn i närvaro av en läkare, sjuksköterska eller barnmorska.
Nur 53 % der Frauen in den Entwicklungsländern gebären in Anwesenheit eines Arztes, einer Krankenschwester oder einer Hebamme.
SwedishMen tänk på mig som sjuksköterska, ta bort bandage från någon jag gillar och tvingas göra det upprepade gånger under en lång tidsperiod.
Aber denken Sie einmal an mich als Krankenschwester. ~~~ Ich mußte jemandem den ich mochte die Verbände wechseln -- und das immer und immer wieder über einen sehr langen Zeitraum.
SwedishJag var sjuksköterska, jag gruvar mig för att tala om för hur många år sedan, men på den tiden var de tekniska kraven på både läkare och sjuksköterskor avsevärt lägre än de är nu.
Ich war einmal Krankenschwester - ich sage ungern, vor wie vielen Jahren -, aber damals waren die technischen Anforderungen an Ärzte wie an Schwestern erheblich geringer als heute.