"hysa" - Tysk översättning

SV

"hysa" på tyska

Se exempelmeningar för "hysa" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "hysa" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet föll sig också så att Qatar var det enda land som erbjöd sig att hysa konferensen.
In diesem Fall war Qatar auch das einzige Land, das sich darum beworben hatte.
SwedishAktörerna inom turistsektorn har därför ingen anledning att hysa misstro mot euron.
Die Touristikunternehmen brauchen somit keine Angst vor dem Euro zu haben.
SwedishDet föll sig så att det var Qatar som erbjöd sig att hysa den fjärde ministerkonferensen.
In diesem Fall hat sich Qatar angeboten, die vierte Ministerkonferenz auszurichten.
SwedishJag skulle vilja hysa ett hopp om att han tagit till sig detta politiska budskap.
Ich möchte hoffen, dass er diese politische Botschaft verstanden hat.
SwedishOch han: " Det är garagen som skall hysa långtradare och järnvägsvagnar.
Er antwortete: " Das sind Hallen, an denen die Lkw und die Eisenbahnzüge Halt machen.
SwedishDet kommer jag att göra, så att ingen kan hysa några tvivel angående den rätta tolkningen.
Das werde ich tun, damit niemand die richtige Interpretation anzweifeln kann.
SwedishDet finns emellertid vissa områden på vilka vi fortsätter att hysa tvivel.
Es gibt jedoch einige Bereiche, in denen wir nach wie vor Zweifel hegen.
SwedishMin åsikt är att det inte tjänar någonting till att hysa en stark optimism just nu.
Derzeit gibt es keinen Grund, zu flammendem Optimismus aufzurufen.
SwedishArbetstagare bör därför inte hysa några illusioner eller förvänta sig något.
Deswegen sollten sich die Arbeitnehmer keinen Illusionen hingeben oder gar Erwartungen hegen.
SwedishDet finns flera skäl att hysa allt större oro för invånarna i Aceh.
Um die Bevölkerung in Aceh muss man sich aus mehreren Gründen zunehmend Sorgen machen.
SwedishVi har alltså rätt att av detta skäl hysa oro och önska ett förbud.
Es ist folglich richtig, wenn wir uns deshalb Sorgen machen und für ein Verbot eintreten.
SwedishMen hur kan medborgaren hysa förtroende för valutan när politiker inte vågar plädera för den?
Aber wie kann der Bürger einer Währung vertrauen, für die Politiker sich nicht einzusetzen wagen?
SwedishPå denna punkt bör man enligt min åsikt inte hysa någon oro.
Dies braucht meines Erachtens allerdings nicht befürchtet zu werden.
SwedishVi i EU bör hysa mer förtroende för vår egen förmåga.
Wir Europäer sollten mehr Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten haben.
SwedishMen ingen anklagar dessa länder för att hysa några sådana läger eller uttrycker misstankar av detta slag.
Niemand jedoch verdächtigt und beschuldigt diese Länder, dass dort solche Lager existieren.
SwedishEU kan inte längre hysa några illusioner på den punkten.
Die EU darf sich in dieser Frage keinen Illusionen hingeben.
SwedishKommissionen gläder sig åt att parlamentet fortsätter att hysa ett stort intresse för denna fråga.
Die Kommission stellt mit Freude fest, dass das Parlament weiterhin großes Interesse an diesem Thema zeigt.
SwedishKan vi verkligen inte hysa något förtroende för irländarna?
Steht es mit der irischen Wirtschaft denn so schlecht?
SwedishMan kan inte hysa agg för någon längre tid.
Man kann keine zerstrittene Gruppe sein, die Groll untereinander hegt.
SwedishMan kan ändå hysa tvivel om alla dessa förslag.
Gegenüber all diesen Vorschlägen sind jedoch Zweifel angebracht.

Lär dig andra ord

Swedish
  • hysa

Sök efter fler ord i det svensk-engelska lexikonet.