"heter" - Tysk översättning

SV

"heter" på tyska

volume_up
het {adj.}

SV heter
volume_up
{verb}

heter
Herr ordförande, jag heter González som andra efternamn.
Herr Präsident, ich heiße González mit zweitem Nachnamen.
Herr ordförande, jag heter numera " Marcet s ".
Herr Präsident, ich heiße jetzt " Marcet s ".
Jag heter Meher och detta är min vän Irim.
Ich heiße Meher und das ist meine Freundin Irim.

Användningsexempel för "heter" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOch våra dagars EU-mantra heter OFSR - område för frihet, säkerhet och rättvisa.
Und das moderne EU-Mantra heißt: Raum der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit.
SwedishEn bra förebild är bra att följa, heter det i ett känt nederländskt ordspråk.
Ein gutes Beispiel macht Schule, lautet eine bekannte niederländische Redensart.
SwedishDet finns endast ett svar på denna olycka, och det svaret heter: Nedrustning nu!
Es gibt nur eine Antwort auf dieses Unglück, und diese Antwort heißt: Abrüstung jetzt!
SwedishRedan i tidig ålder, det vill säga i skolan, heter det: att lära för livet.
Schon in frühester Jugend, also in der Schule, heißt es: Lernen für das Leben.
SwedishHon fortsätter att läsa sin bok som av en olycklig slump heter "Våldtäkt".
Sie liest weiter in ihrem Buch, das unglücklicherweise "Vergewaltigung" heisst.
SwedishDär jag kommer ifrån, i distriktet Aachen, finns det en stad som heter Herzogenrath.
Wo ich zu Hause bin, im Kreis Aachen, gibt es eine Stadt namens Herzogenrath.
SwedishJag började grubbla på det och skapade en restaurang som heter Waterhouse.
Ich begann darüber nachzudenken und entwarf ein Restaurant genannt Waterhouse.
SwedishAlla, åtminstone i Finland, har nog spelat ett spel som heter Afrikas stjärna.
Zumindest in Finnland kennt wohl jeder das Spiel " Der Stern von Afrika ".
SwedishDet finns en rollfigur som heter Jeff... och hon är helförälskad i honom.
In der Serie gibt es eine Figur, Jeff, und in den ist sie wahnsinnig verliebt.
SwedishDet heter trots allt Förenta nationerna - och inte? Förenta kommissionerna?.
Es heißt schließlich Vereinte Nationen und nicht ' Vereinte Kommissionen '.
SwedishVi har något som heter Genome 100 -- 100 personer som vi avkodar som en del av det.
Wir haben ein Projekt namens "Genome 100", 100 Personen, deren Genome wir sequenzieren.
SwedishSamtidigt måste en sak stå klart: Det finns inget som heter ofarlig droganvändning.
Gleichzeitig aber muß klargemacht werden: Unproblematischen Drogenkonsum gibt es nicht.
SwedishJag hoppas att rådet skall arbeta för ett inkluderande angreppssätt som det heter.
Hoffentlich wird sich der Rat für einen - wie es heißt - integrierenden Ansatz einsetzen.
SwedishJag heter Britlin Losee, och det här är en video som jag skulle vilja göra åt dig.
Mein Name ist Britlin Losee, und dies ist ein Video, dass ich gern für Sie machen möchte.
SwedishJag startade en webbplats 2005, med några kompisar, som heter Reddit.com.
Im Jahr 2005 hab ich mir mit ein paar Freunden eine Website eingerichtet, Reddit.com
SwedishI en gammal tysk barnvisa heter det: " Jag åker, jag åker, jag åker med posten.
In einem alten deutschen Kinderlied heißt es: " Ich fahr, ich fahr, ich fahr mit der Post.
SwedishI idrottssammanhang heter det att man aldrig ändrar ett vinnande lag.
In der Sportwelt heißt es: Eine siegreiche Mannschaft soll man nicht auswechseln.
SwedishJag vet inte vad det heter på grekiska, engelska eller något annat språk.
Ich weiß nicht, wie das auf griechisch, englisch oder in einer anderen Sprache heißt.
SwedishEn berömd svensk dikt heter? Kaos är granne med Gud?, och det passar bra i dag.
Der Titel eines berühmten schwedischen Gedichts lautet ' Das Chaos ist der Nachbar Gottes '.
SwedishJag skulle också vilja säga några ord om en grupp som heter Youth with a Mission.
Ich möchte auch etwas zu einer Gruppe mit dem Namen " Youth " sagen.