"ytterligare värde" - Engelsk översättning

SV

"ytterligare värde" på engelska

SV

ytterligare värde {neutrum}

volume_up
ytterligare värde (även: mervärde)
Just med tanke på den utvidgade unionen skulle en sådan åtgärd vara av ytterligare värde.
A measure of this sort would be of additional value in view of the EU's enlargement.

Användningsexempel för "ytterligare värde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJust med tanke på den utvidgade unionen skulle en sådan åtgärd vara av ytterligare värde.
A measure of this sort would be of additional value in view of the EU's enlargement.
SwedishDen europeiska dimensionen och inriktningen på hög kvalitet ger denna europeiska satsning ett ytterligare reellt värde.
This European scale and the focus on excellence are what give this European endeavour intrinsic added value.
SwedishI det sammanhanget skulle tekniköverföringen och tredje lands deltagande kunna bli ett inslag som ytterligare förhöjer ramprogrammets värde.
In this context, technology transfer and the involvement of third countries will add to the merits of the framework programme.
SwedishKommissionen anser inte att det skulle finnas något ytterligare värde i att ge ekonomiskt stöd till radiostationer för att sända från grannländerna.
The Commission does not believe that funding radio stations to broadcast from neighbouring countries would provide added value.
SwedishJag tror att om vi gör det så kommer det att finnas belägg som visar att vi kan fånga fisk till ett värde av ytterligare 3 miljarder ecu i gemenskapens vatten.
I believe if we do that there is evidence to show we can catch ECU 3 billion worth more of fish in Community waters.
SwedishSer rådet något ytterligare icke-ekonomiskt värde för EU-medborgarna med att skapa fri rörlighet för arbetstagare från samtliga nuvarande medlemsstater?
Does the Council see any additional non-economic value for European citizens in establishing free movement for workers from all the current Member States?
SwedishJag hoppas att året inte bara kommer att visa det ytterligare värde europeisk handling innebär, utan att det också kommer att vara en språngbräda för ytterligare åtgärder kommande år.
I hope that the Year will not only serve to demonstrate the added value of European action but also as a springboard for further action in later years.
SwedishFör det fjärde, måste vi öka de ekonomiska medel som anslås till programmen Leonardo och Sokrates, som är program som har ett ytterligare europeiskt värde inom områden som vi behandlar.
Fourthly, we should increase the resources earmarked for the LEONARDO and SOCRATES programmes, which are ones that create European added value in the sector we are considering.

Liknande översättningar för "ytterligare värde" på engelska

värde adjektiv
English
värde substantiv
ytterligare adverb
English
ytterligare pronomen
English
ytterligare adjektiv
approximativt värde substantiv
bokfört värde substantiv
ytterligare tid substantiv