"ytterligare tid" - Engelsk översättning

SV

"ytterligare tid" på engelska

SV

ytterligare tid {enbart pluralis}

volume_up
ytterligare tid (även: tilläggstid, mer tid)
Jag tror att jag fått ytterligare tid att tala tack vare att en i min grupp avstått.
Mr President, since another member of my Group has given up his speaking time, I believe that I have accumulated additional time.
Jag är också den sista som inte skulle bevilja Hennes Majestät ytterligare tid när det kommer till att bygga nya koleldade kraftverk.
I am also the last person who would fail to grant Her Majesty additional time when it comes to building new coal-fired power stations.

Användningsexempel för "ytterligare tid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag anser att vore lämpligt med ytterligare tid för övervägande.
Mr President, I believe that a further period of reflection would be appropriate.
SwedishJag skall inte utnyttja situationen till att ta ytterligare tid i anspråk.
Mr President, I shall not take advantage of the situation by taking up more time.
SwedishDärför kommer vi nu att inleda frågestunden för att inte förlora ytterligare tid.
We will therefore begin the Questions without wasting any more time.
SwedishDet kommer alltså ännu att dröja ytterligare en tid innan man kan börja tala om positiva resultat.
So it looks as if it will be some time yet before we can talk of positive results.
SwedishJag vill ta tillfället i akt och ta ytterligare en minut er tid.
I wish to use this opportunity and maybe take a minute more of your time.
SwedishJag hoppas att vi inte behöver så mycket ytterligare tid, nu så här sent på kvällen.
Mr President, I hope that, at this late stage, we will not be taking up too much time.
SwedishDärför kommer det att ta ytterligare litet tid innan man kan fatta ett slutgiltigt beslut i frågan.
For this reason, it will be some time before a final decision is taken on the matter.
SwedishVi anser att Ryssland bör fullgöra sitt åtagande på utsatt tid utan ytterligare dröjsmål.
We believe that Russia should honour its commitment punctually, without any further postponements.
SwedishJag har prioriterat denna fråga för att inte förlora ytterligare tid.
I would like to inform you that I have made this issue a priority in order not to lose any more time.
SwedishVid sidan av euron vill vi helt klart se nationella prisangivelser ytterligare en tid efter år 2002.
Alongside euros, we definitely want to see pricing in national currency for a period after 2002.
SwedishDet är nämligen så, herr talman, att vi måste leva med narkotikaproblemet under ganska lång tid ytterligare.
Because drugs, Mr President, will be with us for a long time to come.
SwedishDetta daterar sig emellertid från en tidytterligare 58,5 miljarder euro var tänkt att tilldelas kategori 1A.
It goes back, though, to a time when EUR 58.5 billion more was meant to be allocated to Category 1A.
SwedishDetta daterar sig emellertid från en tidytterligare 58,5 miljarder euro var tänkt att tilldelas kategori 1A.
It goes back, though, to a time when EUR 58.5 billion more was meant to be allocated to Category 1A.
SwedishDet här är bara en början, en mycket liten början, och den måste följas upp i sinom tid av ytterligare förslag.
This is just a start, a very small start, and it must be followed up in due course by further proposals.
SwedishOm de inte är det finns det ingen automatisk rättighet att under ytterligare en lång tid profitera på sin fördelaktiga position.
If they are not, there is no automatic right to benefit from their advantageous position.
SwedishVarje år säger Europeiska kommissionen: " ytterligare en liten tidsfrist, herr Bourreau, ytterligare lite tid" .
Every year, the European Commission tells us: "another short delay, Mr Torturer, just a little more time' .
SwedishVarje år säger Europeiska kommissionen: " ytterligare en liten tidsfrist, herr Bourreau, ytterligare lite tid ".
Every year, the European Commission tells us: " another short delay, Mr Torturer, just a little more time '.
SwedishBåda länderna har gjort framsteg i sitt reformarbete, men detta arbete kommer att fortsätta under ytterligare en tid.
Both countries have made progress in their reform efforts, but this work will continue for some time yet.
SwedishDen kommer att finnas kvar under ytterligare någon tid.
SwedishJag tror att jag fått ytterligare tid att tala tack vare att en i min grupp avstått.
Mr President, since another member of my Group has given up his speaking time, I believe that I have accumulated additional time.

Liknande översättningar för "ytterligare tid" på engelska

tid substantiv
ytterligare adverb
English
ytterligare pronomen
English
ytterligare adjektiv
för förfluten tid adjektiv
English
bo kortare tid verb
English
vara döende en längre tid verb
English
ledig tid substantiv
English
lång tid substantiv
English
bokad tid substantiv