"ytterligare belopp" - Engelsk översättning

SV

"ytterligare belopp" på engelska

SV

ytterligare belopp {neutrum}

volume_up
Ett ytterligare belopp på 6 miljoner euro har mobiliserats under budgetrubriken civilskydd för medfinansiering av bistånd in natura från medlemsstaterna.
An additional amount of EUR 6 million has been mobilised under the civil protection budget line for the co-financing of assistance in kind provided by the Member States.

Användningsexempel för "ytterligare belopp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå grund av dessa förseningar beviljades sedan ytterligare ett belopp för investeringar.
Then, as a result of late payment, a certain extra amount was granted for investment.
SwedishI den nuvarande budgetplanen skulle ett ytterligare belopp på 5 000 miljarder beviljas.
The present perspectives would allow an additional 5 000 billion.
SwedishVidare krävs ytterligare belopp på cirka 300 000 euro för att täcka fortgående rättsliga åtaganden.
Furthermore, additional amounts of some EUR 300 000 are needed to cover ongoing legal commitments.
SwedishSamma sak gäller försöket att finansiera skrotning med ett belopp av ytterligare 32 miljoner euro.
The same is true of the attempt to have scrapping funds funded to the tune of an additional EUR 32 million.
SwedishEtt beloppytterligare 600 miljoner euro måste tillföras.
There is an additionality of EUR 600 million.
SwedishBudgetutskottet beräknar även att det ytterligare belopp som kommer att bli nödvändigt under perioden 2003-2006 totalt uppgår till 271,6 miljoner euro.
It also calculates the total additional sums required during the 2003-2006 period to be EUR 271.6 million.
SwedishGlobalt samlades 5,3 miljarder US-dollar in, varav 160 miljoner euro var EU:s bidrag och sedan ytterligare belopp via flexibilitetsinstrumentet.
USD 5.3 billion was raised globally, of which the European Union committed EUR 160 million and then further sums under the flexibility instrument.
SwedishGlobalt samlades 5,3 miljarder US-dollar in, varav 160 miljoner euro var EU: s bidrag och sedan ytterligare belopp via flexibilitetsinstrumentet.
USD 5.3 billion was raised globally, of which the European Union committed EUR 160 million and then further sums under the flexibility instrument.
SwedishGemenskapen har bidragit med 40 miljoner euro i finansiering för detta mål, till vilket de marockanska myndigheterna kommer att lägga ett ytterligare belopp.
The Community has contributed EUR 40 million of funding to this objective, to which the Moroccan authorities will add a further amount.
SwedishPrecis som de budgetansvaria myndigheterna informerade om i Trilog den 2 juli, kommer det i år att krävas ytterligare medel till ett belopp av 92 miljoner euro.
As explained to the budgetary authorities in the trialogue of 2 July, an additional EUR 92 million will still be required this year.
SwedishEtt ytterligare belopp på 6 miljoner euro har mobiliserats under budgetrubriken civilskydd för medfinansiering av bistånd in natura från medlemsstaterna.
An additional amount of EUR 6 million has been mobilised under the civil protection budget line for the co-financing of assistance in kind provided by the Member States.
SwedishUnder tiden är vi, i samarbete med Caricom, beredda att stå för inte bara det planerade humanitära biståndet utan även för ytterligare belopp som kan komma att bli nödvändiga.
Meanwhile, in cooperation with CARICOM, we are prepared not only to provide the scheduled humanitarian aid funds, but also any additional sums which may be necessary.

Liknande översättningar för "ytterligare belopp" på engelska

belopp substantiv
ytterligare adverb
English
ytterligare pronomen
English
ytterligare adjektiv
ytterligare tid substantiv
kompletterande belopp substantiv
ytterligare värde substantiv
valfritt belopp
English
ytterligare fördel substantiv