SV vrida
volume_up
[vred|har vridit] {verb}

vrida (även: snurra, skruva, sno)
volume_up
to twist [twisted|twisted] {vb} (turn parts of your body)
Det rör sig inte om ett försök att vrida om armen på kolleger i elfte timmen.
It is not an attempt to twist colleagues ' arms at the eleventh hour.
Det rör sig inte om ett försök att vrida om armen på kolleger i elfte timmen.
It is not an attempt to twist colleagues' arms at the eleventh hour.
Can I take your nose and twist it till you turn blue?
Det rör sig inte om ett försök att vrida om armen på kolleger i elfte timmen.
It is not an attempt to twist colleagues ' arms at the eleventh hour.
Det rör sig inte om ett försök att vrida om armen på kolleger i elfte timmen.
It is not an attempt to twist colleagues' arms at the eleventh hour.
Can I take your nose and twist it till you turn blue?
vrida (även: skruva)
vrida (även: rycka, nypa)
Det sorgliga problemet är att vi alltför sällan lär av våra misstag, och att bara vrida på säkerhetsstrategin kommer inte att göra någon skillnad.
The sad problem is that we too often fail to learn from our mistakes, and simply tweaking the security strategy will not make the difference.
vrida (även: snurra, sno)
vrida (även: klämma, pina)
Det är mycket enkelt att vrida sina händer över alla övergrepp mot mänskliga rättigheter runtom i världen.
It is very easy for us to wring our hands over all the human rights abuses around the world.
De kommer mycket snart att vrida sina händer.”
To quote, 'They are ringing the bells now; very soon they will be wringing their hands.'
Det är hög tid att vi slutar att vrida våra händer och tar tag i saker och ting i stället.
It is high time that we stopped wringing our hands and got serious.
vrida (även: linda, slingra, sno)

Synonymer (svenska) till "vrida":

vrida

Användningsexempel för "vrida" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi kan inte vrida tillbaka klockan, och EU är en förebild för övriga världen.
We cannot turn back the clock, and Europe is the model for the rest of the world.
SwedishIntrycket är emellertid att det kommer att bli svårt att vrida klockan tillbaka.
We therefore remain confident that words will be followed up by action.
Swedish(Skratt) Jag sa inte att jag skulle vrida på axeln, eller röra på kroppen.
(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."
SwedishPå det sättet försöker den Europeiska kommissionen vrida lagarna efter sitt tycke.
The European Commission is trying in this way to get right on its side.
Swedish. ~~~ Logiken säger att du måste vrida på handleden.
If you do this, the common, the logic says you must turn the wrist.
SwedishFör mejeriproduktionen har ingen kran som man bara kan vrida av och på hur som helst.
Because dairy production does not have a tap that we can just turn off and on willy-nilly.
SwedishDe kommer mycket snart att vrida sina händer.”
To quote, 'They are ringing the bells now; very soon they will be wringing their hands.'
SwedishHerr Caudron, ni kan inte vrida klockan tillbaka och det är bra.
Mr Caudron, it is no longer possible to reverse this and that is how it should be.
SwedishDet är trist att parlamentet då tycks vilja vrida klockan tillbaka.
It is regrettable that Parliament seems to want to turn the clock back.
SwedishDet är hög tid att vi slutar att vrida våra händer och tar tag i saker och ting i stället.
It is high time that we stopped wringing our hands and got serious.
SwedishVi vill inte vrida tillbaka klockan på grund av en nostalgikänsla.
We do not, out of a sense of nostalgia, want to turn the clock back.
SwedishMan kan inte skruva till kranen på ett ställe för att vrida på den ytterligare på ett annat ställe.
You cannot turn the tap off at one location, only to open it at another.
SwedishSamtidigt är det viktigt att kunna vrida på perspektiven.
At the same time, it is important to be able to turn the viewpoint around.
SwedishVi kan inte vrida tillbaka tiden och tänka på de gamla goda tiderna.
We cannot turn back the clock and dwell on the good old days.
SwedishJag menar, kom igen, jag tänker inte vrida ner min termostat.
I mean, come on, I'm not going to turn down my thermostat.
SwedishDetta vore att vrida utvecklingen flera decennier tillbaka.
This would have undone progress over quite a few decades.
SwedishOm man kunde vrida klockan tillbaka, skulle mycket i Irakkonflikten ha kunnat göras annorlunda.
If the clock could be turned back, there is a lot in the Iraqi conflict that could have been done differently.
SwedishVi får inte tillåta euroskeptikerna att vrida klockan tillbaka.
We cannot let the Eurosceptics turn the clock back.
SwedishKommissionären är ibland mästare på att ge långa vändningar, vrida på frågan och inte svara.
However, the Commission, if it wants the countryside to support its positions, must clear the fog, and be explicit.
SwedishVisst händer det att jag kommer till inneveckorna på LTU med jetlag och har inte hunnit vrida tillbaka dygnet.
Sure, it happens that I get to the weeks at LTU with jetlag and have not adjust to the Swedish time.