"vittnesmål" - Engelsk översättning

SV

"vittnesmål" på engelska

SV vittnesmål
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

vittnesmål (även: märke, bevis, belägg, stöd)
volume_up
evidence {substantiv}
Vi har redan hört ett stort antal vittnesmål, i första hand från många av de drabbade.
We have already heard a wealth of evidence, most importantly from many of the victims.
Utskottet lyssnade till starka personliga vittnesmål, som gav övertygande bevisning för betänkandet.
The committee heard strong personal testimonies, which provided compelling evidence in the report.
Vittnesmål från personer som torterats är ofta det enda beviset i ett mål.
The testimony of victims of torture is frequently the only evidence in a case.
vittnesmål (även: bevis, utsago, vittnesbörd, bevismaterial)
volume_up
testimony {substantiv}
Som gör hennes vittnesmål -- - Inte hennes vittnesmål heller.
Her testimony is suspect -- - Nor is her testimony suspect.
Vittnesmål från personer som torterats är ofta det enda beviset i ett mål.
The testimony of victims of torture is frequently the only evidence in a case.
Detta är ett vittnesmål om det mycket stora intresse som uttrycks i denna viktiga fråga.
That is a testimony to the very great interest that is expressed in this important subject.
vittnesmål (även: bevis, belägg, prov, bevisföring)
volume_up
proof {substantiv}

2. juridik

vittnesmål (även: skriftligt vittnesmål)
volume_up
deposition {substantiv}
. – Kommissionen har inte blivit informerad om något vittnesmål från de grekiska myndigheterna om något av det som parlamentsledamoten nämnde.
The Commission has not been informed of any deposition by the Greek authorities concerning any of the facts mentioned by the honourable Member.

Synonymer (svenska) till "vittnesmål":

vittnesmål
Swedish

Användningsexempel för "vittnesmål" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDe gav mig en rad vittnesmål som de uppmanade mig att förmedla till parlamentet.
They gave me a series of testimonies which they asked me to convey to this Parliament.
SwedishDetta vittnesmål var dock inte det första och det har efterföljts av andra.
However, these were not the first such reports, and there have been others since.
SwedishMed utgångspunkt från vittnesmål från överlevande och inblandade kan man redan nu dra två slutsatser.
Judging from the survivors and those involved, we can already draw two conclusions.
SwedishVi har nåtts av hårresande berättelser och vittnesmål om hur fredliga människor kastas i fängelse i tusental.
They are a peace-loving people who are thrown into prison in their thousands.
SwedishAv kollega Schörlings vittnesmål verkar det helt tydligt inte vara något som är slumpartat i detta fall.
From Mr Schörling's statement, it appears very clear that this is in no way coincidental.
SwedishSen skall vi stämma dom djävlarna för falskt vittnesmål.
Then we're gonna sue those sorry sons of bitches for false prosecution.
SwedishAv kollega Schörlings vittnesmål verkar det helt tydligt inte vara något som är slumpartat i detta fall.
From Mr Schörling' s statement, it appears very clear that this is in no way coincidental.
SwedishDeras vittnesmål var verkligen oroande, särskilt när det gäller överträdelser av grundläggande rättigheter.
Their testimonies were truly worrying, particularly in terms of fundamental rights violations.
SwedishJag tror att hans vittnesmål är särskilt värdefullt.
I believe that his eyewitness account is particularly important.
SwedishFör några veckor sedan hörde vi vittnesmål från flera människor från Kambodja, Laos och Vietnam.
Madam President, a few weeks ago we heard the testimonies of several people from Cambodia, Laos and Vietnam.
SwedishEnligt ditt vittnesmål sa du att du stängde baren kl.
According to your statement, you closed the bar at one-thirty.
SwedishDet är ett vittnesmål: jag är konservativ kristdemokrat.
My party, the Popular Party or CDS-PP, founded the PPE.
SwedishVad vore Eurostat utan de modiga vittnen som kunde gå till OLAF och lämna vittnesmål där?
What would have become of Eurostat without the courageous witnesses who have gone to OLAF and been able to make statements?
SwedishJag börjar med ett citat från ett av många vittnesmål.
I begin with a quote from one of the many testimonies.
SwedishI dag skulle jag vilja avlägga ett personligt vittnesmål.
Please allow me to give a personal account today.
SwedishDet är ett vittnesmål: jag är konservativ kristdemokrat. Mitt parti, CDS-PP, var med och grundade Europeiska folkpartiets grupp.
As a Conservative Christian Democrat, I stand as a witness against this.
SwedishVi har tillräckligt med vittnesmål från massförbrytelser.
We have enough testimonies of mass crimes.
SwedishNu lämnar jag er med mitt personliga vittnesmål.
Now I would leave you with my personal testament.
SwedishHans kunskap om och lidelse för medicin och hälsovård, under läkareden, bör vara ett trovärdigt vittnesmål för oss.
His knowledge and passion, under the Hippocratic oath, for medicine and health, must be for us a credible witness.
SwedishVi översköljs av vittnesmål från människorättsorganisationer om situationen inte minst för de civila tjetjenerna.
We are awash with testimonies from human rights organisations concerning the situation of, in particular, civilians in Chechnya.