"vittnesbörd" - Engelsk översättning

SV

"vittnesbörd" på engelska

SV vittnesbörd
volume_up
{utrum}

vittnesbörd (även: märke, bevis, belägg, stöd)
volume_up
evidence {substantiv}
Deras vittnesbörd är oerhört betydelsefulla eftersom alla snart kommer att vara borta.
Their evidence is vitally important, because soon they will all have gone.
Det finns mer än nog av vittnesbörd om diskriminering på alla områden.
There is more than enough evidence of discrimination in all fields.
Det vittnesbörd som oroade mig mest lämnades i november i fjol.
The evidence that worried me was given last November.
vittnesbörd (även: bevis, vittnesmål, utsago, bevismaterial)
volume_up
testimony {substantiv}
Detta är ett tydligt vittnesbörd om att vi vid behov kan agera snabbt.
That is a clear testimony that when there is a need for us to act fast, we can do so.
Dessa åtgärder är ett vittnesbörd om den vikt som rådet lägger vid kustbevakningen.
These actions are testimony to the importance that the Council accords the issue of controls at maritime borders.
Nej, de upprepade dramerna längs den sicilianska kusten bär vittnesbörd om faktum.
No, the repeated dramas along the Sicilian coast are testimony to the fact.
vittnesbörd (även: registrering, dokumentation, rykte, register)
volume_up
record {substantiv}

Användningsexempel för "vittnesbörd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNyligen stod jag värd för lanseringen av en bok med 12 000 vittnesbörd från patienter.
I recently hosted the launch of a book providing 12 000 patients' testimonials.
SwedishVi känner till Brian Crowleys vittnesbörd i samband med invigningen av denna byggnad.
We heard a speech made by Brian Crowley at the inauguration of this building.
SwedishVittnesbörd rapporterar att civila armenier har genomgått samma lidanden.
All the accounts bear witness to the same ordeal of the civil populations of Armenia.
SwedishDessa åtgärder är ett vittnesbörd om den vikt som rådet lägger vid kustbevakningen.
I should be interested in learning what is the Council Presidency's reaction to the proposal.
SwedishGanska många blodiga attacker i Syriens och Libanons senaste historia bär vittnesbörd om detta.
A fair number of bloody attacks in Syria’s and Lebanon’s recent history are witness to this.
SwedishMånga vittnesbörd som publicerades i tidningarna tyder på att det rörde sig om en påfallande brutalitet.
Numerous eye witness accounts printed in the newspapers talk of outright brutality.
SwedishStatistikens vittnesbörd om att en av tre personer drabbas av cancer kan skrämma vem som helst.
The statistic which shows that one in every three people may get cancer would terrify anyone.
SwedishDetta är ett vittnesbörd om det stora intresse som finns i vårt land för denna typ av jordbruk.
This, then, bears witness to the great sensitivity in our country about this type of farming.
SwedishDet finns ohyggligt många vittnesbörd om att svaret skulle kunna vara ja.
There are an appallingly large number of witnesses to the fact that the answer might be in the affirmative.
SwedishFramför allt bär det vittnesbörd om det exceptionellt höga misstroendet mot medlemsstaterna själva.
Above all, it bears witness to exceptional levels of distrust in respect of the Member States themselves.
SwedishDu skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
' Thou shalt not bear false witness ' against thy neighbour.
SwedishFilmerna bär omfattande vittnesbörd om vår tid.
Films bear comprehensive witness to our times.
SwedishDet är ett vittnesbörd för Europas medborgare att de kan göra en framställning till detta parlament och faktiskt bli hörda.
It is a testament to the citizens of Europe that they can petition this Parliament and actually get heard.
SwedishEnbart antalet sysselsatta personer - 200 000 i USA gentemot endast cirka 40 000 i Europa - är ett starkt vittnesbörd om det.
The number of employees in this sector alone - 200 000 in the USA as compared with about 40 000 in Europe - tells its own story.
SwedishDet handlar bl.a. om erfarenhet, vittnesbörd, frivilligarbete och kontakter mellan generationer, som är mycket berikande för de allra yngsta.
It takes account of their experience, what they have lived through, their voluntary help and what young people can learn from them.
SwedishAlla vittnesbörd som inkommit tyder på att fångarna behandlas väl och att skadade får all vård som krävs för att bli återställda.
All eyewitness reports testify that the prisoners are being treated well and that the injured are receiving all the care needed for their recovery.
Swedishtill vittnesbörd om
SwedishRapporten är ett häpnadsväckande vittnesbörd på kommissionens oförmåga att hantera sina interna angelägenheter, för att inte tala om Europas medborgares.
The report represents a staggering indictment of the Commission's ability to handle its own affairs, let alone those of the people of Europe.
SwedishI maj 2007 ställde Europaparlamentet ut bilder och vittnesbörd från offer för uranvapen i Irak (70% av Iraks yta täcks av damm som innehåller utarmat uran).
In May 2007 the European Parliament exhibited the pictures and testimonies of victims of uranium weapons in Iraq (70% of Iraq is covered with DU dust).
SwedishI maj 2007 ställde Europaparlamentet ut bilder och vittnesbörd från offer för uranvapen i Irak (70 % av Iraks yta täcks av damm som innehåller utarmat uran).
In May 2007 the European Parliament exhibited the pictures and testimonies of victims of uranium weapons in Iraq (70% of Iraq is covered with DU dust).