"vitalitet" - Engelsk översättning

SV

"vitalitet" på engelska

SV vitalitet
volume_up
{utrum}

vitalitet (även: livfullhet)
volume_up
vibrancy {substantiv}
vitalitet (även: energi)
volume_up
zing {substantiv} (zeal)

Synonymer (svenska) till "vitalitet":

vitalitet
Swedish

Användningsexempel för "vitalitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi anser också att det är viktigt med både social hälsa och ekonomisk vitalitet.
We believe, too, that social health and economic vitality are both important.
SwedishKulturell mångfald är själva kärnan i EU, källan till dess vitalitet.
Cultural diversity is indeed the essence of Europe, the source of its vitality.
SwedishDet är också en fråga om vitalitet och konkurrenskraft på den europeiska konstmarknaden.
It is also an issue about the vitality and competitiveness of the European art market.
SwedishUngdomens ekonomiska vitalitet ersätts med rekreation för de äldre.
The economic vitality of youth is replaced by the recreation of the elderly.
SwedishMed andra ord vill vi ha större vitalitet i samband med hur vi sköter saker och ting.
In other words, we want more vitality in how we manage our affairs.
SwedishDessa ansträngningar är i sig själva ett tecken på politisk vitalitet.
These individual efforts are in themselves a sign of political vitality; it is very exciting.
SwedishJag är säker på att dess skönhet, humor, vitalitet och lugn kommer att göra ett djupt intryck på er.
I know you will be touched by its beauty, humour, vitality and calm.
SwedishVästs vitalitet, orientens visdom och erfarenhet.
Vitality and creativity of the West, wisdom and experience of the East.
SwedishDet ger parlamentet den vitalitet som ni talade om i ert anförande tidigare i dag.
This gives Parliament the vitality which you spoke of, Mr President, in your speech at the beginning today.
SwedishJag är säker på att järnvägstransporterna kommer att få ny vitalitet tack vare de här betänkandena och förslagen.
I trust rail transport will receive a new lease of life thanks to these reports and proposals.
SwedishDet är således ingen defekt, utan tvärtom ett exempel att imitera, på den vitalitet vi alla har sett i underhuset.
On the contrary, we should all imitate your example, having seen the liveliness of the House of Commons.
SwedishVi måste försöka säkerställa att pressens vitalitet och självständighet bibehålls under de nya förhållandena.
We must seek to ensure that the vitality and the independence of the press are retained under the new conditions.
SwedishDu kommer ha oöverträffad vitalitet och energi.
You'll have unsurpassed vitality and energy.
SwedishDenna mångfald skulle kunna ses bara som ett hinder, men den är i själva verket en källa till stort välstånd och stor vitalitet.
This diversity, though it could be seen as just an obstacle, is in fact a source of great wealth and vitality.
SwedishJag konstaterar med tillfredsställelse att Europaparlamentet har mer styrka och vitalitet bakom sig än någonsin.
Mr President, I note with satisfaction that the European Parliament has more strength and vitality behind it than ever.
SwedishJag anser att det sedan förra året i Montreal finns en viss ny vitalitet i den internationella debatten om klimatförändringen.
I believe that since last year in Montreal there is a certain new momentum in the international debate on climate change.
SwedishKanske går det från denna debatt och från diskussionen om det fjärde forskningsramprogrammet också ut en signal för denna vitalitet.
Perhaps a signal for such vitality will come from this debate and the discussions on the fourth framework programme.
SwedishJu mer man envisas med att beröva dem deras vitalitet, desto mer försvagar man de grundvalar som möjliggör gemensamma åtgärder.
The more we try desperately to deprive them of power, the more we weaken the foundations that allow us to take joint measures.
SwedishDet är att familjen, barnen, är viktiga, på samma sätt som företagen, för ekonomins vitalitet - men inte bara ekonomins - i ett land.
The family, children, are essential, just the same as businesses, to economic vitality - vitality as a whole - of a country.
SwedishJag är övertygad om att införandet av euron och skapandet av euroområdet är ett av de bästa och mest övertygande bevisen på EU: s vitalitet.
In the name of competitiveness and in order to respond to the demands of big business, a new anti-grass roots assault is under way in the Member States.