"visning" - Engelsk översättning

SV

"visning" på engelska

SV visning
volume_up
{utrum}

visning
volume_up
showing {substantiv}
visning (även: vy, åsikt, synpunkt, uppfattning)
volume_up
view {substantiv}
Använd vyalternativet " Alla mallar " eller hierarkisk visning i Stylist.
Switch the Stylist to the " All Styles " view or to the hierarchical view.
Här omvandlar du objektet till en tredimensionell visning.
Here you convert the object into a three-dimensional view.
Med menykommandot Visa - Fältkommandon kan du växla mellan visning av fältnamn och fältinnehåll.
With the menu command View - Fields you can switch the between the display of field names or field contents.

Synonymer (svenska) till "visning":

visning

Användningsexempel för "visning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär jag var 10 år, så tog en av mina kusiner mig på en visning av hans läkarskola.
When I was 10 years old, a cousin of mine took me on a tour of his medical school.
SwedishDå tas formler som eventuellt har ändrats under tiden med vid visning av spåren.
The modified formulas by the redrawing of the traces are also considered.
SwedishHär växlar du mellan visning av namn på fältkommandon och deras innehåll.
Use this command to switch between the display of field names or contents.
SwedishHär hittar du olika kommandon för registrering och visning av ändringar i dokument.
Here, you will find various commands for recording and displaying changes to the document.
SwedishHär kan du välja den funktion som används för visning av data i dataområdet.
Use this dialog to select the functions to be used for displaying the data in the data area.
SwedishMed den andra kommandoknappen kan Du bara ställa in en lodrät visning av cellinnehållet.
To assign vertical text orientation for cell contents, click the respective ABCD button.
SwedishNär du trycker på Retur, flyttas visning och markör till början av den valda sidan.
When you press Enter, the cursor moves to the selected page.
SwedishDu bör se till att HTTP-servern inte tillåter visning av mappar.
Note that the HTTP Server does not allow the display of the directories.
SwedishMed det här kommandot öppnar du ytterligare ett fönster för visning av den aktuella aktiviteten.
This command opens an additional window to display the active task.
SwedishDe här etiketterna eller etikettfälten är bara till visning av fördefinierad text.
These labels are only for displaying predefined text.
SwedishOm du vill att de ska visas igen väljer du Återuppta visning.
If you'd like for it to appear again, please select "Resume Display."
SwedishFölj med på en guidad visning av en platssida på Google om du vill veta mer.
Take a tour of a Place Page on Google to learn more.
SwedishVälj detta alternativfält om Du inte vill ha någon visning.
Choose this option if you don't want any functions to be displayed.
SwedishI rapporten visas endast sökord som har fått minst en visning under rapportperioden.
Only keywords which received at least one impression during the reporting period will appear on a given report.
SwedishNu är det visning för de intresserade den 20 maj.
There is now to be a visit on 20 May to the site for those intending to bid.
SwedishDärför kan du avmarkera " Optimerad utmatning " om det uppstår fel i samband med 3D-visning.
For this reason, you can deactivate the " Optimized output " in case of presentation errors of 3D output.
SwedishVälj en hög upplösning för en starkt förminskad visning.
Select a high resolution for a highly reduced presentation.
SwedishDet är bara fråga om en förstorad visning på bildskärmen.
It is simply a case of an enlarged screen representation.
SwedishMed den här ikonen skapar du ett fält för visning av text.
Click this icon to create a field for displaying text.
SwedishVälj det här alternativfältet om Du vill ha en procentuell visning.
Choose this option for a percentage display.