"vinstdelning" - Engelsk översättning

SV

"vinstdelning" på engelska

SV vinstdelning
volume_up
{utrum}

1. allmänt

vinstdelning
volume_up
profit sharing {substantiv}
När det i kommissionens rapport står att det inte förekommer någon vinstdelning i Danmark, så är det inte riktigt, herr Flynn.
When the Commission's report states that there is no profit sharing in Denmark, that is incorrect, Mr Flynn.
Vi bör därför inte binda oss vid en fast utformad bild av vad vinstdelning betyder eller vid en snävare europeisk modell.
We should not therefore stick to a rigid picture of what profit sharing means or a narrow European model.
Denna arbetsgrupp skulle bl.a. kunna undersöka frågor som har en gränsöverskridande karaktär, t.ex. vinstdelning i multinationella företag.
This working group could, among other things, examine questions of a transnational character, such as profit sharing in multinational companies.

2. näringsliv

vinstdelning
volume_up
profit-sharing {substantiv}
När det i kommissionens rapport står att det inte förekommer någon vinstdelning i Danmark, så är det inte riktigt, herr Flynn.
When the Commission's report states that there is no profit sharing in Denmark, that is incorrect, Mr Flynn.
Vi bör därför inte binda oss vid en fast utformad bild av vad vinstdelning betyder eller vid en snävare europeisk modell.
We should not therefore stick to a rigid picture of what profit sharing means or a narrow European model.
Denna arbetsgrupp skulle bl.a. kunna undersöka frågor som har en gränsöverskridande karaktär, t.ex. vinstdelning i multinationella företag.
This working group could, among other things, examine questions of a transnational character, such as profit sharing in multinational companies.