"viltkött" - Engelsk översättning

SV

"viltkött" på engelska

SV

viltkött {neutrum}

volume_up
viltkött
Det har slutligen förekommit en omfattande diskussion om viltkött.
Lastly, we have had numerous discussions concerning game meat.
En fråga som höjer sig över resten, är den som handlar om viltkött.
One issue that stands out above all others is that of game meat.

Användningsexempel för "viltkött" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn fråga som höjer sig över resten, är den som handlar om viltkött.
One issue that stands out above all others is that of game meat.
SwedishDet har slutligen förekommit en omfattande diskussion om viltkött.
Lastly, we have had numerous discussions concerning game meat.
SwedishMed Schnellhardts insatser har avsnittet om viltkött i detta direktiv blivit riktigt bra.
Through Mr Schnellhardt's efforts, the section on game in this directive has become really commendable.
SwedishKommissionens förslag riskerade att påverka jakten och försäljningen av viltkött i butiker starkt negativt.
The Commission's proposal was in danger of having an extremely negative effect upon hunting and the sale of game in shops.
SwedishAtt dessa föreskrifter även gäller viltkött som i stora mängder erbjuds konsumenterna på kommersiell bas, kan inte vara annat än följdriktigt.
That these rules also apply to wild game on sale to consumers in large quantities is only logical.
SwedishMedlemsländer med fungerande besiktningsrutiner innan viltkött släpps ut på marknaden måste kunna behålla sina regler.
Member States with up-and-running procedures governing the inspection of game before it is released onto the market must be able to retain their rules.
SwedishFör att fatta mig kort, är jag beredd att godta följande ändringsförslag om viltkött: 90, 92, 94-97, 129, 13 och första delen av 130.
In brief, I am ready to accept the following amendments on game: they are Amendments Nos 90, 92, 94 to 97, 129, 13 and the first part of 130.
SwedishPå ett område hade kommissionens förslag ställt till stora problem om det hade blivit verklighet, nämligen när det gäller hanteringen av viltkött.
In one area - namely, that of the way in which game is dealt with - the Commission's proposal would have created major problems if had been put into effect.
SwedishJag stöder föredraganden när det gäller ändringsförslag 111-114 om viltkött.
I support the rapporteur on Amendments Nos 111 to 114 on game, which propose the analysis of residues not resulting from the actual hunting process.
SwedishFör att fortsätta på temat viltkött har jag däremot ett par reservationer mot kommissionens förslag, framför allt när det gäller förekomsten av gamla och oläkta frakturer.
Still on the subject of game, I do, however, have reservations regarding the Commission's proposal, and in particular the presence of aged open fractures.
SwedishUnionen saknar nämligen lagliga befogenheter att reglera husbehovsjakten och hanteringen av viltkött för privat konsumtion.
It is important to emphasise that they are mistaken, for the EU has no legal powers to regulate hunting for household requirements and the use of game for private consumption.