"verkningsfullhet" - Engelsk översättning

SV

"verkningsfullhet" på engelska

EN

SV verkningsfullhet
volume_up
{utrum}

verkningsfullhet (även: kraft, effektfullhet, gripande allvar, eftertryck)
volume_up
impressiveness {substantiv}

Synonymer (svenska) till "verkningsfull":

verkningsfull

Användningsexempel för "verkningsfullhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSträvan efter verkningsfullhet tar sig uttryck i förmågan att uppnå dessa målsättningar till en mindre kostnad.
The search for efficiency is reflected in the ability to achieve those aims at the lowest cost.
SwedishNirj Deva lade fram starka argument för större effektivitet och verkningsfullhet inom FN:s verksamhet.
Mr Deva made a powerful case for greater efficiency and effectiveness in the operation of the United Nations.
SwedishBedömningen av homeopatiska läkemedels verkningsfullhet och skadliga effekter sker enskilt i varje medlemsstat.
Each Member State has different procedures for assessing the effects and harmful effects of homoeopathic medicines.
SwedishÅtgärdernas verkningsfullhet är dock inte helt förutsebara eller helt och hållet inom medlemsstaternas kontroll.
However, the effectiveness of these measures is not completely predictable or entirely within the control of Member States themselves.
SwedishÅtgärdernas verkningsfullhet är dock inte helt förutsebara eller helt och hållet inom medlemsstaternas kontroll.
We have had a lot of rhetoric about climate change and energy saving, but we still are not seeing the action in the actual text on the table.
SwedishHur ska vi agera för att säkerställa att kostnaderna för denna åtgärd motsvaras av dess verkningsfullhet, som för närvarande är lika med noll?
What actions are we going to take to ensure that the cost of this operation is matched by its effectiveness, which presently is nil?
SwedishDet finns ett vaccin för tuberkulos, men dess verkningsfullhet är mycket omstridd och behandlingarna framkallar allt större resistens.
In the case of tuberculosis, although there is a vaccine for the prevention of this disease, its effectiveness is highly disputed and there is an ever-increasing amount of resistance to treatment.
SwedishPå detta sätt förverkligar vi även den gemensamma åtgärdens verkningsfullhet, om än med den respekt för de olika nationella särdrag som utgör det unika i det europeiska projektet.
Thus, we are also bringing the effectiveness brought by joint action into play in the fight against terrorism, while still respecting the national diversities which make European integration unique.