"varje sak" - Engelsk översättning

SV

"varje sak" på engelska

EN
SV

varje sak {pronomen}

volume_up
Som ni vet handlar det inte om att ändra något substantiellt utan, enligt vår mening, att placera varje sak på sin plats.
As you are all aware, it is not a matter of making radical changes, rather, as we understand it, of putting things in their place.

Användningsexempel för "varje sak" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.
How they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.
SwedishJag misstänker att ni går igenom samma sak varje gång ni röstar här i parlamentet.
All of you are going through that every time you vote in this Parliament, I suspect.
SwedishMåste det innebära samma sak i varje sjukhus i varje stad i varje land i EU?
Must it mean the same thing in every hospital in every town in every country in Europe?
SwedishDetta har upphört nu, men det är varje medlemsstats sak, som ni sade.
It is nice to be the first Irish person to ask the Irish presidency a question.
SwedishFör det första, det är en invecklad sak. Varje land har sina egna subsidier.
One, it is a complex business, and each country has its own subsidies.
SwedishFöreställ er att ni gör samma sak för varje produkt som säljs på Walmart.
Now imagine doing the same thing for every different type of product on sale in Walmart.
SwedishDetta har upphört nu, men det är varje medlemsstats sak, som ni sade.
That has stopped now, but it is up to each Member State, as you said.
SwedishVarje år händer samma sak, nämligen att det inte blir någon.
Every year the same thing happens, namely that there is no such resolution.
SwedishDet är uppenbart att det är varje WTO-medlems sak att besluta huruvida det föreligger en risk eller inte.
It is obviously up to each member of the WTO to decide if there is a risk or not.
SwedishDet är samma sak varje gång, och jag anser att vi måste hålla fast vid Giles Chichesters förslag.
It is the same thing each time, and I think that Mr Chichester's proposal needs to be adhered to.
SwedishOm så är fallet blir vi inte rädda, för vi drabbas av samma sak varje år när vi antar det årliga budgetförslaget.
I believe, therefore, that this oral question is useful to us in terms of clarifying certain issues.
SwedishVarje idé kommer att underhållas-- eller varje sak eller varje subjekt -- underhålls av hela webben.
So every idea is basically being supported -- or every item, or every noun -- is being supported by the entire Web.
SwedishTusentals kvinnor utsätts varje dag för samma sak.
Thousands of women face the self-same fate every day.
SwedishMen varje sak har sin begränsning. Vi måste ta reda på vilket ansvar medlemsstaten och kommissionen har.
But, est modus in rebus, we really need to find the responsibility of the Member State and that of the Commission.
SwedishVarje månad händer samma sak.
   Mr President, this happens month after month.
SwedishNu är det varje lands sak att klara detta själv, eller så står ett fåtal länder ensamma med konsekvenserna.
It is now up to each country to do this itself, otherwise a few countries will have to cope with the consequences alone.
SwedishSom ni märker är det samma sak varje gång.
SwedishOm så är fallet blir vi inte rädda, för vi drabbas av samma sak varje år när vi antar det årliga budgetförslaget.
If this is the case, it does not frighten us, because we suffer the same thing every year when we approve the draft annual budget.
SwedishSom ni vet handlar det inte om att ändra något substantiellt utan, enligt vår mening, att placera varje sak på sin plats.
As you are all aware, it is not a matter of making radical changes, rather, as we understand it, of putting things in their place.
SwedishJag håller fullständigt med er, fru Klamt, men som ni vet ber vi om samma sak varje gång, och varje gång har vi samma problem.
I completely agree with you, Mrs Klamt, but as you know, each time we ask the same thing, and each time we have the same problems.

Liknande översättningar för "varje sak" på engelska

varje artikel
English
varje pronomen
sak substantiv
rakt på sak adjektiv
English
kart på sak adjektiv
English