"varje person" - Engelsk översättning

SV

"varje person" på engelska

EN
SV

varje person {pronomen}

volume_up
Varje person som säger sig vara demokrat måste ta sitt ansvar och bekämpa intolerans i alla lägen.
Every person who claims to be democratic must take responsibility and fight against intolerance in all situations.
För varje person som kommer in kommer nästan 15 andra att kunna bosätta sig här tillsammans med denna person.
They have for all applicants. This means that if just one person comes in almost fifteen more will be able to settle with them.
Varje person betalar 1 000 US-dollar för överfarten - vilket utgör en totalsumma på 30 000 US-dollar, varav nästan allt är ren vinst.
Each person pays $1 000 for the crossing - a total of $30 000, almost all of which is profit.

Användningsexempel för "varje person" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör varje person kan vi alltså få fram ett genomsnitt, centrum i diagrammet.
So for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
SwedishVarje person är unik och varje mänsklig varelse innesluter en del av det heliga.
Each person is unique; there is something sacred in each human being.
SwedishVarje person som blir offer för en trafikolycka är naturligtvis en person för mycket.
Needless to say, every person who becomes a victim of a road accident is one too many.
SwedishDet är en mänsklig rättighet och varje person och nation har rätt att åtnjuta den.
It is a human right and each person and nation has a right to enjoy it.
SwedishÅr 2060 kommer det bara att gå två vuxna i arbetsför ålder på varje person över 65.
By 2060, there will be only two adults of working age for every one person over the age of 65.
SwedishVarje person som är aktiv i arbetslivet måste kunna skriva flytande på de olika datorerna.
Every working person must be able to type with ease in order to use the different IT tools.
SwedishVarje person har rätt till skydd för sin identitet och sitt privatliv.
Every individual has the right to his or her identity and privacy.
SwedishVi vet att för varje person som lider av alzheimer behövs tre personer som vårdar dem.
We know that, for every person suffering from Alzheimer's, three people are needed to care for them.
SwedishVarje enskild person, varje enskild organisation på vår jord vet vad de gör, till 100 procent.
Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100 percent.
SwedishAntalet döda efter denna tragedi – fler än 20 000 – ökar fortfarande med en person varje dag.
The death toll from that tragedy – more than 20 000 – is still rising at the rate of one every day.
SwedishAntalet döda efter denna tragedi – fler än 20 000 – ökar fortfarande med en person varje dag.
The death toll from that tragedy – more than 20 000 – is still rising at the rate of one every day.
SwedishDet kommer bara att vara en person i varje stat som bestämmer vart ett fartyg med svårigheter kan gå.
There will be just one person in each state who decides where a ship in difficulties can go.
SwedishFör att förebygga detta bör varje person ha ett eget pass.
In order to preclude this type of procedure, each person should hold his or her own passport.
SwedishVi anser att frågan om dödsstraffets användning ska vara en samvetsfråga för varje enskild person.
We believe that the use of the death penalty should be a matter of conscience for each individual.
SwedishDe här ljusen representerar varje levande person på våran planet.
These lights represent every living person on the planet.
SwedishSamtidigt tenderar vi dock att glömma att varje enskild person är oskyldig tills han/hon har bevisats skyldig.
At the same time, however, we tend to forget that each person is innocent until proved guilty.
SwedishAtt försvara denna revolution är en skyldighet inte endast för kommunisterna utan för varje framstegsvänlig person.
Defending it is the duty not only of the communists but also of every progressive person.
SwedishDet förklara varför varje enskild person i detta rum är helt trygga i att köpa en dator från Apple.
This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple.
Swedish& amp; #x201D; Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom.
& amp; amp; #x2018; Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions.
SwedishMen varje person som ligger bakom ett insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan är skyldig.
But the fact is that anyone who indulges in insider dealing or market manipulation is guilty of an offence.

Liknande översättningar för "varje person" på engelska

varje artikel
English
varje pronomen
person substantiv
underlig person substantiv
English
gammalmodig person substantiv
English
närvarande person substantiv
English
kringvandrande person substantiv
English
rå person substantiv
English
udda person substantiv
English
käck och tålmodig person substantiv
English
kringflackande person substantiv
English
brutal person substantiv
English
oerfaren person substantiv
English