"vardage" - Engelsk översättning


Visar resultat för "vardag". "vardage" finns tyvärr inte i lexikonet.
SV

"vardage" på engelska

SV

vardag {utrum}

volume_up
vardag (även: veckodag)
We are available weekdays 07.00-16.00.
Open hours: weekdays 8 am-4.00 pm  
vardag
vardag (även: arbetsdag)
Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
The last mentioned day may not be a Sunday, other Public Holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not fall earlier than the fifth workday before the Meeting.