"vara emot" - Engelsk översättning

SV

"vara emot" på engelska

EN
SV

vara emot {verb}

volume_up
Om vi är emot terrorism måste vi vara emot alla former av terrorism och handla därefter.
If we are against it, we must be against it all and act accordingly.
De skulle därmed också automatiskt vara emot samhällsomfattande tjänster.
They are also supposed to be against the universal provision of services as a matter of course.
Ska vi vara emot dem i den internationella överenskommelsen i Köpenhamn?
Are we going to be against them in the international agreement in Copenhagen?
De kan inte hota norra Cypern, de kan inte ständigt vara emot de mänskliga rättigheterna.
It cannot threaten northern Cyprus, and be constantly opposed to human rights.
Jag säger inte att det inte är rationellt att vara emot foie gras.
I'm not saying that there's not a rationale for being opposed to foie gras.
Euroskeptikerna måste vara emot att flytta makt från de nationella parlamenten till Bryssel.
Eurosceptics are necessarily opposed to shifting power from the national parliaments to Brussels.

Användningsexempel för "vara emot" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste vara beredda att ta emot högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer.
We must be prepared to receive highly qualified workers from third countries.
SwedishDen har blivit något som man inte kan vara för men inte heller kan vara emot.
It has become an issue for which you have strong feelings neither for nor against.
SwedishLega Nord-partiet är, och kommer alltid att vara, emot denna sorts orättfärdiga val.
The Lega Nord party is, and always will be, against this kind of iniquitous choice.
SwedishSka vi vara emot dem i den internationella överenskommelsen i Köpenhamn?
Are we going to be against them in the international agreement in Copenhagen?
SwedishDe kan inte hota norra Cypern, de kan inte ständigt vara emot de mänskliga rättigheterna.
It cannot threaten northern Cyprus, and be constantly opposed to human rights.
SwedishOch framför allt Förenta staterna har gång på gång tagit tillfället i akt att vara emot.
The US, in particular, managed to dig its heels in at every opportunity.
SwedishJag säger inte att det inte är rationellt att vara emot foie gras.
I'm not saying that there's not a rationale for being opposed to foie gras.
SwedishOm vi är emot terrorism måste vi vara emot alla former av terrorism och handla därefter.
If we are against it, we must be against it all and act accordingly.
SwedishDet skulle vara emot alla sedvanor och all praxis så som det står förklarat i arbetsordningen.
That would be against all the practices and customs set out in the Rules of Procedure.
SwedishMan kan vara för premiärminister Gyurcsány eller man kan vara emot honom.
You may be for Prime Minister Gyurcsány or you may be against him.
SwedishKärnkraftverk måste vara kapabla att stå emot extrema naturkatastrofer.
Nuclear plants must be ready to withstand extreme natural disasters.
SwedishDe skulle därmed också automatiskt vara emot samhällsomfattande tjänster.
They are also supposed to be against the universal provision of services as a matter of course.
SwedishFortsättningsvis kommer jag att ha stämpeln att vara den som tar emot gåvor.
The stigma will still persist that I am a receiver of bribes .
SwedishEU-skeptikerna är emot Bryssel och emot Frankfurt, och nu börjar de vara emot allting.
The euro-sceptics are anti-Brussels, anti-Frankfurt, now they are starting to be anti-everything.
SwedishFortsättningsvis kommer jag att ha stämpeln att vara den som tar emot gåvor.
The stigma will still persist that I am a receiver of bribes.
SwedishDet är en fråga som ser ut att vara tvärt emot vad den borde vara i normala fall.
This appears to be the reverse of what should be the case.
SwedishI iver att vara emot allt ont fördöms systematiska våldtäkter och sexuellt slaveri.
In her eagerness to oppose everything that is evil, systematic rape and sexual slavery are condemned.
SwedishLedamöterna får ställa två följdfrågor och det handlar inte om att vara för eller emot.
They are two supplementary questions, and not for or against.
SwedishEuroskeptikerna måste vara emot att flytta makt från de nationella parlamenten till Bryssel.
Eurosceptics are necessarily opposed to shifting power from the national parliaments to Brussels.
SwedishDet verkar mycket enkelt, och vem skulle någonsin kunna vara emot det?
It seems simple enough, and who could possibly be against it?

Liknande översättningar för "vara emot" på engelska

emot preposition
English
emot adverb
English
vara substantiv
vara verb
vara i drift verb
English
vara i funktion verb
English
vara på väg verb
English
vara igång verb
English
vara på väg att verb
English
vara lika med verb
English
vara delbar verb
English
vara klädd i verb
English
vara beredd på verb
English