"vara domare" - Engelsk översättning

SV

"vara domare" på engelska

SV vara domare
volume_up
{verb}

vara domare (även: döma, anta, anse, bedöma)
Jag anser också att parlamentet inte samtidigt kan vara domare och part i målet.
I also think Parliament cannot be both judge and judged.
Parlamentet kan inte samtidigt vara domare och part i målet.
It cannot be a judge and a party at the same time.
Är det inte i sin ordning att samma person inte skall vara domare, jury och bödel och att den person som kommer med anklagelsen inte får vara justitieminister samtidigt.
Is it not right and proper that the same person should not be judge, jury and executioner and that the person making the accusation should not also be the minister of justice at the same time?

Liknande översättningar för "vara domare" på engelska

vara substantiv
vara verb
domare substantiv
våra pronomen
English

Användningsexempel för "vara domare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishIngen kan vara domare och part samtidigt.
After all, no one can be on both sides of the fence at the same time.
SwedishDetta hänger samman med att civila domare skall vara opartiska.
This involves the impartiality of civilian judges.
SwedishEU ska inte vara domare när det handlar om betald fotboll men ändå vara mer än bara en åskådare.
(NL) Mr President, whilst Europe should not, where paid football is concerned, be the referee, it should be more than a mere spectator.
SwedishPrecis som vi tror på Gud har vi trott på den stora marknaden, konkurrensen, konkurrenskraften och på att WTO skall vara domare på alla dessa områden.
We have believed in the great market as if it were God, and competition and competitiveness, all under the governance of the WTO.
SwedishAtt spela två roller - att samtidigt vara domare och spelare - leder till en inbromsning och risken att avregleringsprocessen misslyckas.
Playing two roles, being both players and referees at the same time, slows everything down and places the success of the liberalisation process in jeopardy.
SwedishVi behöver en enhetlig arkitektur som liknar det europeiska centralbankssystemet, som har en perfekt position för att vara domare internt och en stark röst internationellt.
We need a unified architecture similar to the European system of central banks, which is perfectly placed to be an arbiter internally and a strong voice internationally.
SwedishVarje departement, till och med domare, måste vara involverade i AIDS utbildning. ~~~ Alla. ~~~ Och vi inkluderade allmänheten, institut, religiösa samfund, skolor - alla var involverade.
Every ministry, even judges, had to be involved in AIDS education -- everyone -- and we said the public, institutions, religious institutions, schools -- everyone was involved.