"vara bättre än" - Engelsk översättning

SV

"vara bättre än" på engelska

SV vara bättre än
volume_up
{verb}

Liknande översättningar för "vara bättre än" på engelska

vara substantiv
vara verb
bättre adjektiv
English
bättre adverb
English
än adverb
English
än konjunktion
än preposition
English
våra pronomen
English

Användningsexempel för "vara bättre än" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi vill att andra ska vara bättre än vi var. ~~~ Och faktiskt är andra ofta bättre.
We want others to be better than we were, and indeed, others have been better.
SwedishMan gör det genom att sträcka ut handen när detta bedöms vara bättre än att stänga dörren.
It does so where we feel that offering our hand is better than closing the door.
SwedishDet verkar också vara bättre än sanktioner som inte går att fordra in.
It would also seem to be better than imposing sanctions that do not yield anything.
SwedishVi har nämligen hela tiden letat efter konstiga växter som skulle vara bättre än dem vi har.
We have always looked for strange plants which could be better than those we have.
SwedishMen är det inte så att en nedgång kan vara bättre än alternativet?
However, is it not the case that decline might be better than the alternative?
SwedishFör att få ett tillstånd måste de vara bättre än specifikationerna från säkerhetsnätet.
In order to obtain a permit, they must be better than the specification from the safety network.
SwedishOch vilken kandidat kan då vara bättre än Lucas Papademos?
So, Mr President, what better candidate could there be than Lucas Papademos?
SwedishJag är övertygad om att EU kan vara bättre än FN på att klara miljöproblemen i Europa.
I am convinced that the EU can be better than the UN at solving the environmental problems in Europe.
SwedishVarför skall en privat leverantör a priori vara bättre än en offentlig?
Why should a private-sector supplier be a priori any better at this than one under public ownership?
SwedishAlltför länge har vi predikat för kvinnorna: Ni måste vara bättre än de män ni konkurrerar med!
For far too long we have been telling women that they have to be better than the men they are competing against.
SwedishDessutom får vi aldrig glömma att ingen information kan vara bättre än den politik den beskriver.
Moreover, we should never forget that no communication can be better than the policies it wants to communicate.
SwedishDärför du brukade vara bättre än så, Monroe.
Because... you used to be better than that, Monroe.
SwedishDet måste vara bättre än ett förbud mot import, ett WTO-ärende och europeiska jägare, som inte lever upp till normerna.
That has to be better than an import ban, a case with the WTO and European hunters failing to live up to the standards.
SwedishVar och en vill vara bättre än de övriga och jordbruket skulle kunna överträffa de andra delarna i budgeten.
Everyone wants to outstrip the others and agriculture would be able to take the wind out of the sails of the other budget components.
SwedishDetta skulle vara bättre än att jag försökte göra någon uppräkning under den begränsade tid som står till vårt förfogande här i kammaren.
This would be rather more useful than my trying to make a recitation in the limited time available in this House.
SwedishJag brukade vara bättre än okej.
SwedishVi har ännu inte lyckats ta igen alla förseningar, men 2001 kommer att vara bättre än 2000, och 2002 kommer att vara bättre än 2001.
We have not yet cleared the backlog, but the year 2001 will be an improvement on 2000, and 2002 will in turn be an improvement on 2001.
SwedishEn tredje aspekt är att fördelarna för arbetstagaren, för hushållshjälpen alltså, måste vara bättre än de nuvarande fördelarna med svartjobb.
A third aspect is that the employee, i. e. the domestic help, must stand to earn more than they would from working 'on the black '.
SwedishDet skulle vara bättre än det femtielfte ihåliga och irrelevanta dokumentet om hur dåligt vi som européer brukar behandla våra medmänniskor.
It would be more useful than the umpteenth hollow and irrelevant document about how badly we as Europeans tend to treat our fellow citizens.
SwedishSå vad kunde vara bättre än att använda Gråtruten, med sin frihet, cirkulerande och dykande över havet, och att använda den som en förebild?
So what would be better [than] to use the Herring Gull, in its freedom, circling and swooping over the sea, and [to] use this as a role model?