"valmöjlighet" - Engelsk översättning

SV

"valmöjlighet" på engelska

SV

valmöjlighet {utrum}

volume_up
valmöjlighet (även: alternativ, val, option)
Vi har inte velat stödja ett sådant system genom att rösta för en valmöjlighet.
We did not want to support this entire system by voting for one option.
Vår enda andra valmöjlighet hade varit att stoppa hela initiativet.
Our only other option was to stop the whole initiative.
Enligt min åsikt innebär en sådan valmöjlighet uppenbara risker.
I believe that an option such as this poses clear risks.
valmöjlighet (även: val, alternativ, urval, rätt att välja)
Dvs det fanns viss valmöjlighet men allting var inte valfritt.
That is to say, there were some choices, but not everything was a matter of choice.
Allmänheten måste alltid ha en valmöjlighet när det gäller nyhetsrapportering.
The public must always be given a choice when it comes to news dissemination.
Jag vill att passagerarna även fortsättningsvis ska ha denna valmöjlighet.
I want passengers to be able to continue to enjoy this possibility of choice.

Användningsexempel för "valmöjlighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI dag har viktigare inslag tillkommit, nämligen valmöjlighet och politisk vilja.
Today, the more important element of choice and political will has been added.
SwedishAllmänheten måste alltid ha en valmöjlighet när det gäller nyhetsrapportering.
The public must always be given a choice when it comes to news dissemination.
SwedishDetta är första gången som denna valmöjlighet har förts in i en lagstiftningstext.
This is the first time that this option has been introduced into a legislative text.
SwedishJag vill att passagerarna även fortsättningsvis ska ha denna valmöjlighet.
I want passengers to be able to continue to enjoy this possibility of choice.
SwedishVi har inte velat stödja ett sådant system genom att rösta för en valmöjlighet.
We did not want to support this entire system by voting for one option.
SwedishDet kan innebära att de konventionella eller ekologiska odlarna inte har någon valmöjlighet.
This could lead to conventional farmers or organic farmers not having any choice.
SwedishDen andra handlar om att konsumenter får mer valmöjlighet och en mer konkurrenskraftig marknad.
Second, it is about consumers getting more choice and a more competitive market.
SwedishVi kommer att få höra att detta handlar om att arbetstagare har en valmöjlighet.
We will be told that this is about workers having a choice.
SwedishDvs det fanns viss valmöjlighet men allting var inte valfritt.
That is to say, there were some choices, but not everything was a matter of choice.
SwedishJag talar inte danska här i dag - det är egentligen ingen valmöjlighet.
I am not speaking Danish here today - that is not an option really.
SwedishVårt mål är att de svenska konsumenterna skall kunna ha en valmöjlighet när de handlar bananer.
Our goal is that Swedish consumers be given a choice when buying bananas.
SwedishJag har en mycket bra valmöjlighet. Jag har ett filter, jag har en knapp som heter radera.
I have a very good option: I have a filter, I have a delete button.
SwedishOm ni på allvar vill ha en verkligt demokratisk debatt, låt det brittiska folket få en valmöjlighet.
If you really want a proper democratic debate, let the people of Britain have a choice.
SwedishVår enda andra valmöjlighet hade varit att stoppa hela initiativet.
Our only other option was to stop the whole initiative.
SwedishEnligt min åsikt innebär en sådan valmöjlighet uppenbara risker.
I believe that an option such as this poses clear risks.
SwedishDetta är ett exempel på sunt förnuft som föder en gemensam metod, där ingen valmöjlighet ska uteslutas.
This is an example of common sense driving a common approach, where no option should be excluded.
SwedishI många fall kommer fullt medlemskap inte att vara en valmöjlighet.
In many cases full membership will not be an option.
SwedishDetta är en rättslig och moralisk skyldighet, inte en valmöjlighet.
It is a legal and moral obligation, not an option.
SwedishFlygpassagerare har nu valmöjlighet, och flygresor till lågt pris utan krusiduller har blivit vardagsmat.
Air passengers now have choice, and low-fare, no-frills air travel has become the order of the day.
SwedishDemokratin kräver att partierna ger väljarkåren valmöjlighet och att de ger uttryck för väljarnas åsikt.
Democracy requires parties to provide choice to the electorate and to articulate the views of voters.

Synonymer (svenska) till "valmöjlighet":

valmöjlighet
Swedish